NB! Kui Vabariigi Valitsus peaks kehtestama ka sel õppeaastal huviharidusele piirangud, ei jää meie kursused ära vaid viime need üle veebikeskkonda- see toimis eelmisel õppeaastal suurepäraselt! Loodame siiski, et sel õppeaastal piiranguid ei tule ja haiguse levik peatub!

Matemaatika abiõppe tunniga on liituma oodatud ka 6. klassi õpilased, kes vajavad tunnis käsitletavates põhiteemades järelabi!

Matemaatika tunnis toetatakse  riikliku põhikooli õppekava alusel õppivaid põhikooli õpilasi, kes vajavad järeleaitamist või lisaõpetust, õpitu kinnistmist, oskuste tugevdamist.

Abiõppe õpetaja peamine ülesanne on suunata, julgustada ja aidata õpilast ainealaselt,  rakendades vajadusel erimetoodikat, andes lisaselgitusi ning lisaharjutusi.
Tunnis töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse põhiteemasid, mis lähtuvad õpilase vajadustest:

  • Arvude lugemine ja kirjutamine;;
  • peast ja kirjalikult liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine;
  • tehete järjekord;
  • kiiruse, aja ja teepikkuse vahelised seosed;
  • tekstülesanded;
  • mõõtühikute teisendamine;
  • geomeetrilised kujundid;
  • harilikud murrud.

Lisaks käsitletakse klassiti ka erinevaid lisateemasid.


Tunde viib läbi pedagoogilise kõrgharidusega ja kogenud matemaatika õpetaja Elen Aul. Tund kestab 60 minutit ja on mõeldud 4.-5. klassi õpilastele.

Matemaatika abiõppe tunnid toimuvad üks kord nädalas, esmaspäeviti kell 16.00-17.00, tunnid toimuvad grupitundidena (väikeses grupis).

Tunnis osalemise tasu on 45€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu! Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4.

Registreeri siin: