Matemaatika abiõppe tundide (6.-7. klassile) täpsem algusaeg ja ajakava on selgumisel. Info saamiseks jälgige meie kodulehekülge ning facebooki lehte. Kui on kindel soov kursusel osaleda, saab ennast alloleva ankeedi kaudu eelregistreerida. Kõikide eelregistreerunutega võtame ise ühendust kui grupi algusaeg on selgunud!

Matemaatika abiõppe tunnis toetatakse  riikliku põhikooli õppekava alusel õppivaid põhikooli õpilasi, kes vajavad järeleaitamist või lisaõpetust, õpitu kinnistamist ja oskuste tugevdamist.

Abiõppe õpetaja peamine ülesanne on suunata, julgustada ja aidata õpilast ainealaselt,  rakendades vajadusel erimetoodikat, andes lisaselgitusi ning lisaharjutusi.


Tunnis töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse teemasid, mis lähtuvad õpilase vajadustest: Harilikud ja kümnendmurrud – teisendamine, tehted murdudega, ratsionaalarvud, protsendid, geomeetrilised kujundid – omadused, koordinaatteljestik, pindala, arvu aste, funktsioonid ja nende graafikud, tõenäosus, tasemetöödeks ettevalmistamine jms.


Tunde viib läbi kõrgharidusega matemaatika õpetaja Kärt Päll. Kärt on lõpetanud Tartu Ülikooli Matemaatika eriala bakalaureuseõppe ja Tartu Ülikooli Finants- ja Kindlustusmatemaatika eriala magistriõppe.

Tund kestab 90 minutit ja on mõeldud 6.- 7.klassi õpilastele.

Matemaatika järeleaitamistunnid hakkavad toimuma alates oktoobrist või novembrist, jagame täpsemat informatsiooni kui algusajad selguvad!

Abiõppe tunnis osalemise tasu on 50€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu. Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4.

Registreeri siin: