UUS HOOAEG! REGISTREERIMINE 2024/2025 õppeaasta gruppi on AVATUD! Grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

VÄIKE GRUPP=TULEMUSLIK ÕPE!

Kooliks ettevalmistav kursus on perele toeks ja abiks. Annab lapsele võimaluse ennast kooliks rohkem ette valmistada, koolieluga kohaneda ja õppimisest rõõmu tunda!

Oleme loonud kursuse, mis tõesti annab tulemusi ja toetab õpilase arengut ning valmisolekut. Meie võluvõtmeks on väike grupp ning kiidetud, kõrgharidusega ja kogemustega õpetajad.

Kooliks ettevalmistav kursus keskendub põhiliselt nende oskuste arendamisele, mis kõige rohkem esimesse klassi astujatele raskusi valmistavad. Põhifookuseks oleme valinud keele ja kõne ning matemaatilised oskused.

Õppetegevus toimub läbi integreeritud tegevuste. Lapsi arendavaid tegevusi planeeritakse erinevate erialaspetsialistide koostööna. Kõik õppeülesanded on hoolikalt valitud ja läbi töötatud, tagamaks lapse mitmekülgse arengu. Iga lapse puhul arvestatakse tema individuaalsust, näiteks kui lapsel on lugemine selge, liigume raskemate lausekoosluste juurde ning paneme rõhku loetu mõistmise arendamisele, kui aga lapsel lugemisoskus ei ole veel kujunenud, alustame lihtsamast ning asetame põhirõhu lugemisoskuse arendamisele. Peame oluliseks lapses õpijõudluse ja motivatsiooni kasvatamist, et meie juures alustavast õppijast kujuneks tugev, julge ning TARK ÕPPIJA!

Õppesisu:

PÕHITEGEVUSED

  • Keel ja kõne: suhtlemine, jutustamine, kuulamine, kirjutamine, häälikanalüüs, sõnavara, lauseloome, lugemine, tekstis orienteerumine, loetu mõistmine;
  • Matemaatika: hulgad, loendamine, arv ja number, võrdlemine, mälu, mõtlemine, loogika.

LISATEGEVUSED

  • Mina ja keskkond: sotsiaalne keskkond, loodus-ja tehiskeskkond, orienteerumine keskkonnas;
  • Käeline tegevus: mõtete ja tunnete edasiandmine kunstis, tehnilised oskused, peenmotoorika.

Töökorraldus:

NB! Kooliks ettevalmistavale kursusele võetakse vastu lapsed, kes alustavad oma kooliteed 2025. a sügisel. Kursus alustab septembrikuust, tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 16.20-17.50, korraga 90 minutit. Kursus toimub väikeses grupis (8-14 last). Kursusel osalemise tasu on 60€ kuus (esimesele kuumaksele lisandub ühekordne õppevahendite tasu 25€). Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitunde ei toimu (arvestatud kuutasu sisse). Kõiki MTÜ Tark Õppija kursuseid viivad läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetajad. Kursus kestab maikuu lõpuni. Tunnid toimuvad Paides, Järvamaa Keskraamatukogu II korrusel, Lai tn 33.

Lapse arengu ning koolivalmiduse kohta annab jooksvalt tagasisidet, soovitusi eelkooli õpetaja!

Loe lisaks siit: https://tarkoppija.ee/kooliks-ettevalmistava-kursuse-programm/

Registreerimine:

Kursusele registreerimiseks palume täita allolev ankeet. Registreerimine toimub ettemaksu alusel! Kursusel osalemisest on võimalik loobuda, teatades sellest meile ette (info@tarkoppija.ee) enne 01.08.2024 kuupäeva, sellisel juhul tagastatakse kursuse eest tasutud ettemaks 100% ulatuses. Teatades loobumisest peale 01.08.2024 kuupäeva, ettemaksu ei tagastata.

Kursuse eest on võimalik tasuda ka kogu kursuse maksumus korraga (korraga kogu õppeaasta tasu- kuude arv x kuutasu). Tasudes kogu õppeaasta maksumuse korraga, rakendub soodustus 10%! Kui soovite tasuda korraga kogu õppeaasta eest, palume meid sellest registreerimisankeedi sõnumite lahtris teavitada. Aitäh!

Avame grupid siis, kui on registreerunud vähemalt kaheksa osalejat.

MTÜ Tark Õppija üldtingimused: https://tarkoppija.ee/uldtingimused-kursused/