LOGOPEEDI põhiline ülesanne on kommunikatsioonivõime- suulise ja kirjaliku kõne loome, lugemis- ja kirjutamisoskuse, mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine.

Logopeedilist abi võib vaja minna alles kõnelema hakkavatel lastel, koolis käivatel lastel kui ka täiskasvanud inimestel.

Logopeedilisel nõustamisel soovitatakse sobivaid võtteid lapse suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse, lugemisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise arendamiseks.

Logopeedi esmase nõustamise tasu 55€ (kuni 60 minutit). Hinnakiri: https://tarkoppija.ee/hinnakiri/

Logopeedilisel nõustamisel lepitakse kokku ja vajadusel määratakse edaspididised, järjepidevad logopeedi tunnid ehk LOGOPEEDILINE TERAAPIA.

Logopeedilise teraapia tasu 45 € (30-40 minutit). Hinnakiri: https://tarkoppija.ee/hinnakiri/

Meie logopeedid töötavad kolmapäeviti (täpsemad kellaajad selgumisel) ja reedeti 14.00-18.00

REGISTREERI NÕUSTAMISELE: