REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklasside õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks. 

Kursusel läbitavad teemad on kokku pandud viimase viie aasta 9.klasside eksamite põhjal:

Põhiteemad ( teemad, mis esinesid sagedasti):

 • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
 • Võrrandite lahendamine;
 • Võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
 • Geomeetria ( tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
 • Protsentülesanded;
 • Diagrammid, tabelid;
 • Funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Lisateemad (teemad, mis esinesid ühe korra):

 • Tegurdamine;
 • Pöördarvud;
 • Absoluutväärtus;
 • Tõenäosus;
 • Mõõtkava.

I grupp: teisipäeviti kell 15.30-17.00 Grupp komplekteeritud, alustab oktoobrist- viimased vabad kohad!

II grupp: teisipäeviti kell 17.15-18.45 Grupp on täitunud!

Matemaatika kursuse tunnid toimuvad üks kord nädalas, korraga 90 minutit. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu. Kursus toimub väikeses grupis- maksimaalselt 12 õpilast. Kursust viib läbi pedagoogilise kõrgharidusega ja oskustega pedagoog Kaili Kattai. Kursus kestab maikuu lõpuni. Kursusel osalemise tasu 55€ kuus. Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel (50% kuutasust). Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse II korrusel õppeklassis.

REGISTREERI SIIN: