REGISTREERIMINE 2023/2024 õppeaasta gruppidesse on AVATUD! Grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES SEE SEES!

VÄIKE GRUPP=TULEMUSLIK ÕPE!

Kursustega on võimalik jooksvalt liituda! Alates märtsikuust keskendume intensiivselt eksamiks valmistumisele- jäänud kaks vaba kohta!

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklasside õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks. 

Kursusel läbitavad teemad on kokku pandud viimase viie aasta 9.klasside eksamite põhjal:

Põhiteemad ( teemad, mis esinesid sagedasti):

 • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
 • Võrrandite lahendamine;
 • Võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
 • Geomeetria ( tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
 • Protsentülesanded;
 • Diagrammid, tabelid;
 • Funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Lisateemad (teemad, mis esinesid ühe korra):

 • Tegurdamine;
 • Pöördarvud;
 • Absoluutväärtus;
 • Tõenäosus;
 • Mõõtkava.

Töökorraldus:

Matemaatika kursuse tunnid toimuvad:

I GRUPP: teisipäeviti kell 15.30-17.00 õpetaja Kaili Kattai. Kaks vaba kohta! 

II GRUPP: teisipäeviti kell 17.15-18.45 õpetaja Egle Ollo-Fedotov GRUPP ON TÄIS! Kõik edasised registreerijad lisatakse ootejärjekorda ning pakutakse koht kui keegi osalejatest loobub. 

Tunnid toimuvad üks kord nädalas, korraga 90 minutit. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu. Kursus toimub väikeses grupis (8-12 õpilast). Kõiki MTÜ Tark Õppija kursuseid viivad läbi erialase kõrgharidusega ja kogemustega õpetajad. Kursus alustab oktoobrikuust ja kestab maikuu lõpuni. Kursusel osalemise tasu 60€ kuus. Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse II korrusel õppeklassis.

Registreerimine:

Kursusele registreerimiseks palume täita allolev ankeet. Registreerimine toimub ettemaksu alusel!

Kursuse eest on võimalik tasuda ka kogu kursuse maksumus korraga (korraga kogu õppeaasta tasu- kuude arv x kuutasu). Tasudes kogu õppeaasta maksumus korraga rakendub soodustus 10%! Kui soovite tasuda korraga kogu õppeaasta eest, palume meid sellest registreerimisankeedi sõnumite lahtris teavitada. Aitäh!

MTÜ Tark Õppija üldtingimused: https://tarkoppija.ee/uldtingimused-kursused/