NB! Kui Vabariigi Valitsus peaks kehtestama ka sel õppeaastal huviharidusele piirangud, ei jää meie kursused ära vaid viime need üle veebikeskkonda- see toimis eelmisel õppeaastal suurepäraselt! Loodame siiski, et sel õppeaastal piiranguid ei tule ja haiguse levik peatub!

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklasside õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks. 

Kursusel läbitavad teemad on kokku pandud viimase viie aasta 9.klasside eksamite põhjal:

Põhiteemad ( teemad, mis esinesid sagedasti):

 • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
 • Võrrandite lahendamine;
 • Võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
 • Geomeetria ( tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
 • Protsentülesanded;
 • Diagrammid, tabelid;
 • Funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Lisateemad (teemad, mis esinesid ühe korra):

 • Tegurdamine;
 • Pöördarvud;
 • Absoluutväärtus;
 • Tõenäosus;
 • Mõõtkava.

Matemaatika kursuse tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 17.00-18.30 (GRUPP ON TÄITUNUD!). (koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu). Kursus toimub väikeses grupis- maksimaalselt 12 õpilast. Kursust viib läbi pedagoogilise kõrgharidusega ja oskustega pedagoog Helena Tõnsau.

Avasime Matemaatika kursuse lisagrupi, tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 15.15-16.45. (koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu). Kursus toimub väikeses grupis,mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile. Kursust viib läbi pedagoogilise kõrgharidusega ja oskustega pedagoog Helena Tõnsau.

Kursusel osalemise tasu 50€ kuus. Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse II korrusel õppeklassis.

Registreeri siin: