Kursused toimuvad väikeses grupis (8-14 last), mis annab tulemused ning tagab individuaalsuse õppetöös! Kursustega on võimalik, vabade kohtade olemasolul, jooksvalt liituda. Olete oodatud meiega liituma!

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklassi õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks. 

Kursusel läbitavad teemad on kokku pandud viimase viie aasta 9.klasside eksamite põhjal:

Põhiteemad (teemad, mis esinesid sagedasti):

 • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
 • võrrandite lahendamine;
 • võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
 • geomeetria ( tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
 • protsentülesanded;
 • diagrammid, tabelid;
 • funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Lisateemad (teemad, mis esinesid ühe korra):

 • Tegurdamine;
 • pöördarvud;
 • absoluutväärtus;
 • tõenäosus;
 • mõõtkava.

Matemaatika kursuse tunnid algavad oktoobrikuust ja toimuvad 

I GRUPP: Esmaspäeviti kell 16.30-18.00 Õpetaja Piret Toomeste.

II GRUPP: Teisipäeviti kell 16.30-18.00 Õpetaja Piret Toomeste.

III GRUPP: Kolmapäeviti kell 16.30-18.00 Õpetaja Liis Arras.

Tunnid toimuvad üks kord nädalas, korraga 90 minutit. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu, juba arvestatud kuutasu sisse. Kursus alustab kestab maikuu lõpuni. Kursus toimub väikeses grupis- maksimaalselt 12 õpilast, mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile. Kõiki MTÜ Tark Õppija kursusi viivad läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetajad.

Kursusel osalemise tasu 55€ kuus. Tunnid toimuvad Tartus, Tartu Ülikooli Raamatukogu Konverentsikeskuse klassiruumis.

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel.

REGISTREERI SIIN: