REGISTREERIMINE ON AVATUD!

Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklassi õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks. 

Kursusel läbitavad teemad on kokku pandud viimase viie aasta 9.klasside eksamite põhjal:

Põhiteemad (teemad, mis esinesid sagedasti):

 • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
 • võrrandite lahendamine;
 • võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
 • geomeetria ( tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
 • protsentülesanded;
 • diagrammid, tabelid;
 • funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Lisateemad (teemad, mis esinesid ühe korra):

 • Tegurdamine;
 • pöördarvud;
 • absoluutväärtus;
 • tõenäosus;
 • mõõtkava.

Matemaatika kursuse tunnid algavad oktoobrikuust ja toimuvad 

I GRUPP: Esmaspäeviti kell 16.30-18.00 GRUPP ON TÄIS!

II GRUPP: Teisipäeviti kell 16.30-18.00 GRUPP ON TÄIS!

III GRUPP: Kolmapäeviti kell 16.30-18.00 (alustab 12.10.22).

Tunnid toimuvad üks kord nädalas, korraga 90 minutit. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu, juba arvestatud kuutasu sisse. Kursus alustab oktoobrikuust ja kestab maikuu lõpuni. Kursus toimub väikeses grupis- maksimaalselt 12 õpilast, mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile. Kursuse juhendaja on kõrgharitud ja kogemustega matemaatika õpetaja Piret Toomeste.

Kursusel osalemise tasu 55€ kuus. Tunnid toimuvad Tartus, Tartu Ülikooli Raamatukogu Konverentsikeskuse klassiruumis.

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel (50% kuutasust).

REGISTREERI SIIN: