REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Meie kursustega saab jooksvalt, õppeaasta lõikes, liituda!

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklassi õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks. 

Kursusel läbitavad teemad on kokku pandud viimase viie aasta 9.klasside eksamite põhjal:

Põhiteemad (teemad, mis esinesid sagedasti):

 • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
 • võrrandite lahendamine;
 • võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
 • geomeetria ( tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
 • protsentülesanded;
 • diagrammid, tabelid;
 • funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Lisateemad (teemad, mis esinesid ühe korra):

 • Tegurdamine;
 • pöördarvud;
 • absoluutväärtus;
 • tõenäosus;
 • mõõtkava.

Matemaatika kursuse tunnid algavad oktoobrikuust ja toimuvad esmaspäeviti kell 17.00-18.30. Tunnid toimuvad üks kord nädalas, korraga 90 minutit. Kursust viib läbi kõrgharidusega ning kogemustega õpetaja Jaan Urgas. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu, juba arvestatud kuutasu sisse. Kursus kestab maikuu lõpuni. Kursus toimub väikeses grupis- maksimaalselt 14 õpilast, mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile.

Kursusel osalemise tasu 55€ kuus. Tunnid toimuvad Mustamäel, Kultuurikeskuses KAJA.

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel.

REGISTREERI SIIN: