REGISTREERIMINE 2023/2024 õppeaasta gruppi on AVATUD! Grupp on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES SEE SEES!

VÄIKE GRUPP=TULEMUSLIK ÕPE!

AINULT 14 VABA KOHTA!

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklassi (9.klass) õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks. 

Kursusel läbitavad teemad on kokku pandud viimaste aastate 9.klasside eksamite põhjal:

Põhiteemad (teemad, mis esinesid sagedasti):

 • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
 • Võrrandite lahendamine;
 • Võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
 • Geomeetria ( tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
 • Protsentülesanded;
 • Diagrammid, tabelid;
 • Funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Lisateemad (teemad, mis esinesid ühe korra):

 • Tegurdamine;
 • Pöördarvud;
 • Absoluutväärtus;
 • Tõenäosus;
 • Mõõtkava.

TÖÖKORRALDUS

Kursus alustab novembrikuust, tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 17.00-18.30. Kursus toimub üks kord nädalas, korraga 90 minutit. Kursusel osalemise tasu 60€ kuus. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu (juba arvestatud kuutasu sisse). Kõiki MTÜ Tark Õppija kursusi viivad läbi kõrgharidusega, kogemustega ja oskustega õpetajad. Kursus kestab maikuu lõpuni ja toimub väikeses grupis (8-14 õpilast), mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile. Tunnid toimuvad Saku Gümnaasiumi Põhikooli majas (Tallinna mnt 10, Saku).

REGISTREERIMINE

Kursusele registreerimiseks palume täita allolev ankeet. Registreerimine toimub ettemaksu alusel!

Kursuse eest on võimalik tasuda ka kogu kursuse maksumus korraga (korraga kogu õppeaasta tasu- kuude arv x kuutasu). Tasudes kogu õppeaasta maksumus korraga rakendub soodustus 10%! Kui soovite tasuda korraga kogu õppeaasta eest, palume meid sellest registreerimisankeedi sõnumite lahtris teavitada. Aitäh!

Avame grupid, kui registreerunud on vähemalt 8 last!

MTÜ Tark Õppija üldtingimused: https://tarkoppija.ee/uldtingimused-kursused/