Registreerimine on avatud, grupid on väikesed ja täituvad kiiresti– KES EES, SEE SEES!

Kursused on mõeldud õpilastele, kellel on tekkinud õpilüngad või soov õpitut üle korrata, kinnistada ja tugevdada olemasolevaid oskusi.

Õpimotivatsiooni ja õpijõudluse säilitamiseks/tugevdamiseks on oluline õpilünkade tasandamisega koheselt tegeleda, ennetamaks nende süvenemist ja sellest tekkida võivat ainealast mahajäämust.

Kursusel töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse ning selgitatakse põhiteemasid, mis lähtuvad õpilaste vajadustest. Esimesel tunnil sooritavad lapsed ainealase testi, mis koosneb vastava õpiastme põhiteemadest. Test annab õpetajale ülevaate millistel teemadel lapsed enim abi vajavad, vastavalt sellele kujuneb ka järgnev õpe ning teemad.

Põhikooli matemaatika põhiteemad on omavahel seotud. Meie tublid matemaatika õpetajad on koostanud Suvekursuse programmid selliselt, et lühiajaliste kursuste raames oleks võimalik intensiivselt ning tulemuslikult kinnistada ja selgitada põhiteemasid, mille valdamine on kogu matemaatika edukuse aluseks. Seetõttu on kursused jagatud mitme õppeaasta peale ning lastele selgitatakse vastavalt 5.-6. klassi (II kooliaste) või 7.-8. klassi (III kooliaste) matemaatika põhiteemasid (peast arvutamine, ratsionaalarvud, lineaarvõrrandid, tegurdamine, astendamine, juurimine, tekstülesanded, geomeetria jms.). Ülesannete raskusaste võib olla tasemeti erinev, mille saavutamiseks hoiame oma grupid väikesed. Kui intensiivselt mingit teemat käsitletakse, sõltub õpilaste tasemest ning vajadustest. Laps õpib, kinnistab ja lahendab kursusel varem õpitud põhiteemasid, millel põhinevate ülesannete õppimine jätkub ka järgnevates klassides.

KURSUSED:

MATEMAATIKA 5.-6. klass (1.08-4.08 ja 8.08-11.08) kell 12.00-13.30

MATEMAATIKA 7.-8. klass (1.08-4.08 ja 8.08-11.08) kell 14.00-15.30

Kursuseid viib läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetaja Elen Aul. Kursus toimub väikeses grupis, tunnid on jaotatud augustikuu kahe nädala peale (perioodil 01.08-12.08). Kokku on kaheksa tundi ja iga tund kestab korraga 90 minutitKursusel osalemise tasu 150€. Registreerimine toimub ettemaksu alusel.

Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides Peetris, Peetri Keskuses (Küti tee 4).

REGISTREERI SIIN: