UUS HOOAEG! REGISTREERIMINE 2024/2025 õppeaasta gruppi on AVATUD! Grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES SEE SEES!

VÄIKE GRUPP=TULEMUSLIK ÕPE! Ainult 12 vaba kohta!

Oleme loonud kursuse, mis tõesti annab tulemusi ja toetab õpilase arengut ja valmisolekut. Meie võluvõtmeks on väike grupp ning kiidetud, kõrgharidusega ja kogemustega õpetajad.

Matemaatika abiõppe tunnis toetatakse  riikliku põhikooli õppekava alusel õppivaid põhikooli õpilasi, kes vajavad järeleaitamist või lisaõpetust, õpitu kinnistamist ja oskuste tugevdamist.

Abiõppe õpetaja peamine ülesanne on suunata, julgustada ja aidata õpilast ainealaselt,  rakendades vajadusel erimetoodikat, andes lisaselgitusi ning lisaharjutusi.


Tunnis töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse järgmisi põhiteemasid:

Osa ja terviku leidmine, tehted ratsionaalarvudega, arvu aste, funktsioonid ja graafikud, lineaarvõrrandid ja -süsteemid, geomeetria, hulknurgad, tõenäousus ja statistika, avaldiste lihtsustamine, abivalemid, hulkliikmed, tekstülesanded.

Lisaks käsitletakse vastavalt vajadusele ka erinevaid lisateemasid.

TÖÖKORRALDUS

Kursus alustab oktoobrikuust ja kestab maikuu lõpuni. Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 16.00- 17.00 Peetri Keskuses, MTÜ Tark Õppija ruumides ja on mõeldud 8. klassi õpilastele. Kõiki MTÜ Tark Õppija kursuseid viivad läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetajad. Õpe toimub väikeses grupis (8-12 õpilast).

Abiõppe tunnis osalemise tasu on 55€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu. Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4.

REGISTREERIMINE

Kursusele registreerimiseks palume täita allolev ankeet. Registreerimine toimub ettemaksu alusel! Kursusel osalemisest on võimalik loobuda, teatades sellest meile ette (info@tarkoppija.ee) enne 01.09.2024 kuupäeva, sellisel juhul tagastatakse kursuse eest tasutud ettemaks 100% ulatuses. Teatades loobumisest peale 01.09.2024 kuupäeva, ettemaksu ei tagastata.

Kursuse eest on võimalik tasuda ka kogu kursuse maksumus korraga (korraga kogu õppeaasta tasu- kuude arv x kuutasu). Tasudes kogu õppeaasta maksumuse korraga, rakendub soodustus 10%! Kui soovite tasuda korraga kogu õppeaasta eest, palume meid sellest registreerimisankeedi sõnumite lahtris teavitada. Aitäh!

Avame grupi, kui registreerinud on vähemalt kaheksa õpilast!

MTÜ Tark Õppija üldtingimused: https://tarkoppija.ee/uldtingimused-kursused/