GRUPP ON TÄITUNUD! Kursus toimub väikeses grupis, mis annab tulemused ning tagab individuaalsuse õppetöös! Olete oodatud meiega liituma!

Grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklassi õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks. 

Kursusel läbitavad teemad on kokku pandud viimase viie aasta 9.klasside eksamite põhjal:

Põhiteemad ( teemad, mis esinesid sagedasti):

 • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
 • Võrrandite lahendamine;
 • Võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
 • Geomeetria ( tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
 • Protsentülesanded;
 • Diagrammid, tabelid;
 • Funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Lisateemad (teemad, mis esinesid ühe korra):

 • Tegurdamine;
 • Pöördarvud;
 • Absoluutväärtus;
 • Tõenäosus;
 • Mõõtkava.

Tunnid alustavad jaanuarikuust ja toimuvad üks kord nädalas, kolmapäeviti kell 17.15-18.45, korraga 90 minutit. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimujuba arvestatud kuutasu sisse. Kursus toimub väikeses grupis (8-14 õpilast), mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile. Kursust viib läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetaja Kelly Erin-Uussaar. Kursusel osalemise tasu on 55€ kuus. Kursus kestab maikuu lõpuni. Tunnid toimuvad Kuressaares, Lossi tn 3 (II korrusel), MTÜ Tark Õppija klassiruumis.

REGISTREERI OOTEJÄRJEKORDA: