VÄIKE KOOLIKS ETTEVALMISTAV KURSUS (5-6-aastased)

See on kingitus Sinu lapse arengule!

REGISTREERIMINE 2023/2024 õppeaasta gruppi on LÕPPENUD!

VÄIKE GRUPP= TULEMUSLIK ÕPE!

Väike kooliks ettevalmistav kursus on mõeldud õpihimulistele lastele (5-6- aastased), kes järgmisel sügisel veel kooliteed ei alusta, aga soovivad juba hakata astuma samme kujunemaks edukaks õppijaks- või ehk presidendiks, teadlaseks?

VÄIKESEL KURSUSEL KÄSITLETAVAD TEEMAD:

  • Õpime tundma ja kirjutama tähti ning numbreid;
  • Õpime sõnu tükkideks võtma ehk häälima (häälikanalüüs);
  • Harjutame lugemist ning kirjutamist;
  • Õpime tundma arvu koostist, hulki, rühmitamist ning arvutamist;
  • Harjutame pliiatsihoidu, kääridega lõikamist, värvimist ning rebimist;
  • Õpime püsima tegevustes ning kuulama, kuulatut mõistma ja ümber jutustama;
  • Õpime tegevustes ootama oma järjekorda ja arvestama kaaslastega, osalema grupitöös;
  • Lahendame iga tunni ajal meie spetsialistide poolt välja valitud ülesandeid tajude, mälu, loogika ning mõtlemise arendamiseks, mis aitavad lastel omandada ümbritsevat mõtestatult ning luua hea aluspõhi ja oskused edaspidisteks õpinguteks!

Kui tähed ja häälikud selgemad proovime õppida lugema!

Lugema õppimisel on esimeseks eesmärgiks sõna tehniliselt kokku lugeda ning mõista loetud sõna. Selles etapis kasutame lugemisviisidena veerimist, silpide ja kõnetaktide kaupa lugemist. Harjutusi tehakse pidevalt korrates, et õpitu kinnistuks.

Õpime tundma ja määrama häälikurühmasid. Häälikurühmade (täishäälikud, suluta kaashäälikud, sulghäälikud) eristamine soodustab häälikute sünteesi silbis ning lisaks on see oluline lugemisel üksikhäälikute ja häälikuühendite eristamiseks.

Loetu mõistmise (funktsionaalne lugemisoskus) arengu toetamiseks õpime sõnu seostama (pildimaterjal, ühenda sõna ja pilt, sõnaseletamine, sõnamängud).

Kui tehniline pool on omandatud, hakkame kujundama lugemistoimingut terviklikuks- harjutame lugemist sõnade kaupa!

Kui numbrid ja arvu koostis selgemad proovime õppida arvutama!

Arvutamisoskuse kujundamiseks teeme mitmesuguseid ülesandeid mälu, tajude ning tähelepanu arendamiseks.

Õpime tajuma hulkasid, suuruseid. Võrdleme arve ning hulki. Kasutame arvutamiseks ning arvu koostise mõismiseks erinevaid abivahendeid (Pulgad, nööbid jms.). Arvu koostise tundmine ja tajumine on peastarvutamise oskuse kujunemise aluseks!

TÖÖKORRALDUS:

Kursus toimub väikeses grupis (kuni 8-12 õpilast). Kõiki MTÜ Tark Õppija kursuseid viivad läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetajad. Tunnid algavad novembrikuust ja toimuvad üks kord nädalas, esmaspäeviti kell 16.30-17.30. Ringitunnis osalemise tasu on 50€ kuus (esimesele kuumaksele lisandub õppevahendite tasu 20€). NB! Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitunde ei toimu (juba arvestatud kuutasu sisse). Ringitunnid toimuvad Peetri Lasteaed-Põhikooli Loovuse toas.

Õpetaja võtab lapsed tundi rühmadest!

REGISTREERIMINE:

Kursusele registreerimiseks palume täita allolev ankeet. Registreerimine toimub ettemaksu alusel!

Kursuse eest on võimalik tasuda ka kogu kursuse maksumus korraga (korraga kogu õppeaasta tasu- kuude arv x kuutasu). Tasudes kogu õppeaasta maksumuse korraga, rakendub soodustus 10%! Kui soovite tasuda korraga kogu õppeaasta eest, palume meid sellest registreerimisankeedi sõnumite lahtris teavitada. Aitäh!

Avame grupid siis, kui on registreerunud vähemalt kaheksa osalejat! Kui grupp ei täitu, tagastatakse kursuse eest tasutud summa tagasi tasuja arvele.

MTÜ Tark Õppija üldtingimused: https://tarkoppija.ee/uldtingimuse