MTÜ Õppe- ja Nõustamiskeskus Tark Õppija üldtingimused

 • Registreerides kursusele olete võtnud omale maksekohustuse. Kursustele registreerumist võrdsustatakse ettemaksuarve tasumise kinnitusena. Registreerumisega kinnitate, et olete tutvunud ning nõustunud üldtingimustega ja tingimusi käsitletakse lepinguna, millele kohaldatakse võlaõigusseaduse sätteid.
 • MTÜ Õppe-ja Nõustamiskeskuse huvi- ja õpperingides osalemise aluseks on ettemaksu tasumine. Antud punkt on vajalik, et hoida grupid väikesed ja individuaalsed. Osalejate arv on piiratud ning osalustasu arvestatud täpselt tööjõukulude ja rendimaksete järgi.
 • Arve edastatakse registreerija poolt antud e-posti aadressile ja kuulub tasumisele vastavalt märgitud tähtajale.
 • Õppija garanteerib omale koha kursusel, kui kursuse ettemaks laekub õigeagselt MTÜ Tark Õppija arveldusarvele. 
 • Kui õpilane on registreerinud kursusele, talle on väljastatud arve/arved ja saadetud meeldetuletuskiri ning õpilane/lapsevanem ei tasu kursuse eest ega teata ka kursusest loobumisest, ei toimu automaatset registreeringu kustutamist. Sel juhul jääb arve/arved üles ning kuuluvad tasumisele. Arve/arved kustutakse vaid juhul kui osaleja on meile sellest nõuetekohaselt teatanud.       
 • Õppetundi, millest kursusel osaleja on puudunud, ei asendata ja tagasiarveldust ei tehta. Antud punkt on vajalik, et hoida grupid väikesed ja individuaalsed. Osalejate arv on piiratud ning osalustasu arvestatud täpselt tööjõukulude ja rendimaksete järgi.       
 • Kursuste õpetajad ei pea arvestust kursusetunnist puudujate kohta. Tunnis kohalkäimise eest vastutavad lapsevanem ja õpilane.                                                                                                                                                 
 • Huviringis osalemisest loobumisel, tuleb ette teatada vähemalt 30 päeva. Teatada saab meiliaadressile: info@tarkoppija.ee . Arvame õpilase järgmise kuu grupist välja ja uue kuu eest arvet ei esita, käimasoleva kuu eest tuleb arve tasuda. Õpilane on nimekirjast välja arvatud, kui olete saanud MTÜ Tark Õppija meililt (info@tarkoppija.ee) sellekohase kinnituse.
 • Huviringis osalemisest loobumisel juhul, kui õppemaks on tasutud aastamaksuna, tuleb loobumisest teatada vähemalt 30 päeva ette. Teatada saab meiliaadressile: info@tarkoppija.ee. Arvame lapse järgmise kuu grupist välja ja tagastame lapsevanemale tasutud aastamaksu ülejäänud kuude eest, mil laps enam kursusel ei osale. 10% soodustus arvestatakse viimase kuu (maikuu) eest. September/oktoober kuni aprillikuu (kaasa arvatud) eest arvestatakse õppemaks ilma soodustuseta.
 • Õppe- ja huvitegevusi ei toimu üldhariduskoolide koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel, juba arvestatud kuutasu sisse- tagasiarveldust ei toimu.
 • MTÜ Õppe- ja Nõustamiskeskus Tark Õppija on kohustatud tagama huvi- ja õpperingi toimumise, kui huvi- või õppering jääb meist sõltuvatel põhjustel ära (õpetaja haigestumine, covid-19 seotud piirangud jms.) oleme kohustatud tunnid asendama või maksma lapsevanemale ära jäänud tunni eest tasu tagasi.