REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD! 2024/2025 õppeaasta info selgumisel!

Kursus toimub väikeses grupis (8-12 osalejat), mis annab tulemused ning tagab individuaalsuse õppetöös! Kursus on mõeldud 12.klassi õpilastele. Olete oodatud meiega liituma!

Matemaatika riigieksamiks ja ülikooli astumiseks ettevalmistav LAIA matemaatika kursus.

Kursus on mõeldud abiturientidele ja gümnaasiumi varem lõpetanutele, kes plaanivad kevadel sooritada gümnaasiumi riigieksamit või astuda ülikooli.

Kursus toimub väikeses grupis (maksimaalselt 12 osalejat), mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile.

Kursusel läbitavad teemad:

  • Reaalarvud ja avaldised;
  • võrrandid, võrrandisüsteemid. Võrratused;
  • funktsioonid ja nende graafikud;
  • arvjada. Aritmeetiline ja geomeetriline jada;
  • logaritm- ja eksponentvõrrandid ning funktsioonid;
  • trigonomeetrilised funktsioonid ja võrrandid;
  • funktsiooni uurimine ja tuletis;
  • integraal;
  • geomeetria tasandil ja ruumis. Vektor ruumis;
  • Tõenäosusteooria.

Kursus toimub väikeses grupis. Kursust viib läbi kõrgharitud ja kogemustega matemaatika õpetaja Jaan Urgas. Tunnid toimuvad üks kord nädalas, teisipäeviti kell 18.45-20.15 (korraga 90 minutit) ja kestavad kuni maikuu lõpuni. Koolivaheaegadel ning riiklikel pühadel tunde ei toimu!  Kursusel osalemise tasu 70€ kuus. Tunnid toimuvad Peetri Keskuse II korrusel, MTÜ Tark Õppija ruumides, Küti tee 4.

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel.

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!