Kursus toimub väikeses grupis (8-14 last), mis annab tulemused ning tagab individuaalsuse õppetöös! Kursusega on võimalik, vabade kohtade olemasolul, jooksvalt liituda. Olete oodatud meiega liituma!

REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Põhikooli lõpueksamiteks ettevalmistav kursus EESTI KEEL

Kursusele ootame õpilasi, kes soovivad korrata põhikoolis õpitut ning saada kindlustunnet põhikooli lõpueksamiteks!

Eesti keele kursus

Eesti keele kursus aitab korrata põhikooli emakeeleeksamiks ning valmistuda gümnaasiumi sisseastumiskatseteks. Kursus on suunatud põhikooli lõpuklassi õpilastele.

Kursusel läbitakse järgmised teemad:

  • sõnaliigid (käänd-, pöörd- ja muutumatud sõnad),
  • lauseliigid ja nende kirjavahemärgistamine,
  • kokku- ja lahkukirjutamine,
  • häälikuõigekiri (mh võõrsõnade õigekiri),
  • suur ja väike algustäht,
  • sõnavara rikastamine (sünonüümid, antonüümid, homonüümid jm),
  • veaohtlikud vormid,
  • kirjandiõpetus.

Kokkuleppel õpilastega on võimalik teha teemade loetelus muudatusi. Kursusel tehakse rohkesti harjutusi, kaasa arvatud varasematel aastatel emakeeleeksamil esinenuid.

Tunnid toimuvad üks kord nädalas, neljapäeviti kell 16.30-18.00, korraga 90 minutit. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu!

Kursus kestab maikuu lõpuni. Kursus toimub väikeses grupis- maksimaalselt 12 õpilast, mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile. Kursust viib läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetaja Heli Paluoja. Registreerimine toimub ettemaksu alusel.

Kursusel osalemise tasu 55€ kuus. Tunnid toimuvad Tartus, Tartu Ülikooli Raamatukogu Konverentsikeskuse klassiruumis.

REGISTREERI SIIN: