Põhikooli lõpueksamiteks ettevalmistav kursus EESTI KEEL

UUS HOOAEG! REGISTREERIMINE 2024/2025 õppeaasta gruppidesse on AVATUD! 

VÄIKE GRUPP=TULEMUSLIK ÕPE! Ainult 12 vaba kohta- KES EES, SEE SEES!

Kursusele ootame õpilasi, kes soovivad korrata põhikoolis õpitut ning saada kindlustunnet põhikooli lõpueksamiteks!

Oleme loonud kursuse, mis tõesti annab tulemusi ja toetab lapse arengut. Meie võluvõtmeks on väike grupp ning kõrgharidusega, kogemustega õpetajad.

Eesti keele kursus

Eesti keele kursus aitab korrata põhikooli emakeeleeksamiks ning valmistuda gümnaasiumi sisseastumiskatseteks. Kursus on suunatud põhikooli lõpuklassi (8.-9. klass) õpilastele.

Kursusel läbitakse järgmised teemad:

  • sõnaliigid (käänd-, pöörd- ja muutumatud sõnad),
  • lauseliigid ja nende kirjavahemärgistamine,
  • kokku- ja lahkukirjutamine,
  • häälikuõigekiri (mh võõrsõnade õigekiri),
  • suur ja väike algustäht,
  • sõnavara rikastamine (sünonüümid, antonüümid, homonüümid jm),
  • veaohtlikud vormid,
  • kirjandiõpetus.

Kokkuleppel õpilastega on võimalik teha teemade loetelus muudatusi. Kursusel tehakse rohkesti harjutusi, kaasa arvatud varasematel aastatel emakeeleeksamil esinenuid.

Töökorraldus:

Kursus alustab septembrikuust ja tunnid toimuvad üks kord nädalas:

I GRUPP: esmaspäeviti kell 15.30-17.00

II GRUPP: esmaspäeviti kell 17.15-18.45

Tund toimub korraga 90 minutit. Kõiki MTÜ Tark Õppija kursuseid viivad läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetajad. Kursus toimub väikeses grupis (8-12 õpilast). Kursusel osalemise tasu on 65€ kuus. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu (arvestatud kuutasu sisse)! Registreerimine toimub ettemaksu alusel. Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuses II korrusel õppeklassis. Kursus kestab kuni lõpueksamini.

Registreerimine:

Kursusele registreerimiseks palume täita allolev ankeet. Registreerimine toimub ettemaksu alusel! Kursusel osalemisest on võimalik loobuda, teatades sellest meile ette (info@tarkoppija.ee) enne 01.09.2024 kuupäeva, sellisel juhul tagastatakse kursuse eest tasutud ettemaks 100% ulatuses. Teatades loobumisest peale 01.09.2024 kuupäeva, ettemaksu ei tagastata.

Kursuse eest on võimalik tasuda ka kogu kursuse maksumus korraga (korraga kogu õppeaasta tasu- kuude arv x kuutasu). Tasudes kogu õppeaasta maksumuse korraga, rakendub soodustus 10%! Kui soovite tasuda korraga kogu õppeaasta eest, palume meid sellest registreerimisankeedi sõnumite lahtris teavitada. Aitäh!

Avame grupid, kui registreerinud on vähemalt kaheksa osalejat!

MTÜ Tark Õppija üldtingimused: https://tarkoppija.ee/uldtingimused-kursused/