Põhikooli lõpueksamiteks ettevalmistav kursus EESTI KEEL

REGISTREERIMINE 2023/2024 õppeaasta gruppidesse on AVATUD! Grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES SEE SEES!

VÄIKE GRUPP=TULEMUSLIK ÕPE!

UUS GRUPP!

Kursusele ootame õpilasi, kes soovivad korrata põhikoolis õpitut ning saada kindlustunnet põhikooli lõpueksamiteks!

Eesti keele kursus

Eesti keele kursus aitab korrata põhikooli emakeeleeksamiks ning valmistuda gümnaasiumi sisseastumiskatseteks. Kursus on suunatud põhikooli lõpuklassi õpilastele.

Kursusel läbitakse järgmised teemad:

  • sõnaliigid (käänd-, pöörd- ja muutumatud sõnad),
  • lauseliigid ja nende kirjavahemärgistamine,
  • kokku- ja lahkukirjutamine,
  • häälikuõigekiri (mh võõrsõnade õigekiri),
  • suur ja väike algustäht,
  • sõnavara rikastamine (sünonüümid, antonüümid, homonüümid jm),
  • veaohtlikud vormid,
  • kirjandiõpetus.

Kokkuleppel õpilastega on võimalik teha teemade loetelus muudatusi. Kursusel tehakse rohkesti harjutusi, kaasa arvatud varasematel aastatel emakeeleeksamil esinenuid.

Töökorraldus:

Tunnid toimuvad üks kord nädalas:

I GRUPP: esmaspäeviti kell 17.15-18.45(alustab 09.10) GRUPP ON TÄIS!

II GRUPP: esmaspäeviti kell 15.30-17.00 (alustab novembrikuust)

Tund toimub korraga 90 minutit. Kursuseid viib läbi pedagoogilise kõrgharidusega eesti keele ja kirjanduse õpetaja Gerli Laanela. Kursus toimub väikeses grupis (8-12 õpilast). Kursusel osalemise tasu on 60€ kuus. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu (arvestatud kuutasu sisse)! Registreerimine toimub ettemaksu alusel. Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuses II korrusel õppeklassis. Kursus alustab kestab maikuu lõpuni.

Registreerimine:

Kursusele registreerimiseks palume täita allolev ankeet. Registreerimine toimub ettemaksu alusel!

Kursuse eest on võimalik tasuda ka kogu kursuse maksumus korraga (korraga kogu õppeaasta tasu- kuude arv x kuutasu). Tasudes kogu õppeaasta maksumus korraga rakendub soodustus 10%! Kui soovite tasuda korraga kogu õppeaasta eest, palume meid sellest registreerimisankeedi sõnumite lahtris teavitada. Aitäh!

MTÜ Tark Õppija üldtingimused: https://tarkoppija.ee/uldtingimused-kursused/