REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

KURSUSELE JÄÄNUD KAKS VIIMAST VABA KOHTA!

Põhikooli lõpueksamiteks ettevalmistav kursus EESTI KEEL

Kursusele ootame õpilasi, kes soovivad korrata põhikoolis õpitut ning saada kindlustunnet põhikooli lõpueksamiteks!

Eesti keele kursus

Eesti keele kursus aitab korrata põhikooli emakeeleeksamiks ning valmistuda gümnaasiumi sisseastumiskatseteks. Kursus on suunatud põhikooli lõpuklassi õpilastele.

Kursusel läbitakse järgmised teemad:

  • sõnaliigid (käänd-, pöörd- ja muutumatud sõnad),
  • lauseliigid ja nende kirjavahemärgistamine,
  • kokku- ja lahkukirjutamine,
  • häälikuõigekiri (mh võõrsõnade õigekiri),
  • suur ja väike algustäht,
  • sõnavara rikastamine (sünonüümid, antonüümid, homonüümid jm),
  • veaohtlikud vormid,
  • kirjandiõpetus.

Kokkuleppel õpilastega on võimalik teha teemade loetelus muudatusi. Kursusel tehakse rohkesti harjutusi, kaasa arvatud varasematel aastatel emakeeleeksamil esinenuid.

GRUPP 1: Esmaspäeviti kell 17.15-18.45. Tunnid alustavad oktoobrikuust. Jäänud üks vaba koht!

GRUPP 2: Esmaspäeviti kell 15.30-17.00. Tunnid alustavad novembrikuust! Registreerimine on avatud.

Tunnid toimuvad üks kord nädalas, korraga 90 minutit. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu! Kursus toimub väikeses grupis. Kursusel osalemise tasu 55€ kuus. Registreerimine toimub ettemaksu alusel (50% kuutasust). Kursust viib läbi pedagoogilise kõrgharidusega eesti keele ja kirjanduse õpetaja Gerli Laanela. Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuses II korrusel õppeklassis. Kursus alustab oktoobrikuust ning kestab maikuu lõpuni.

REGISTREERI SIIN: