Kursus toimub väikeses grupis (8-14 last), mis annab tulemused ning tagab individuaalsuse õppetöös! Kursusega on võimalik, vabade kohtade olemasolul, jooksvalt liituda. Olete oodatud meiega liituma!

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklassi õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks. 

Kursusel läbitavad teemad on kokku pandud viimase viie aasta 9.klasside eksamite põhjal:

Põhiteemad ( teemad, mis esinesid sagedasti):

 • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
 • võrrandite lahendamine;
 • võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
 • geomeetria ( tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
 • protsentülesanded;
 • diagrammid, tabelid;
 • funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Lisateemad (teemad, mis esinesid ühe korra):

 • Tegurdamine;
 • pöördarvud;
 • absoluutväärtus;
 • tõenäosus;
 • mõõtkava.

Matemaatika kursuse tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 17.00-18.30 (koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu, juba arvestatud kuutasu sisse). Kursus toimub väikeses grupis- maksimaalselt 14 õpilast, mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile. Kõiki meie kursuseid viivad läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetajad. Matemaatika kursuse õpetaja on Riina Leppmaa.

Kursusel osalemise tasu 55€ kuus. Tunnid toimuvad Raplas, Rapla Keskraamatukogus (klassiruumis).

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel.

REGISTREERI SIIN: