NB! Kui Vabariigi Valitsus peaks kehtestama ka sel õppeaastal huviharidusele piirangud, ei jää meie kursused ära vaid viime need üle veebikeskkonda- see toimis eelmisel õppeaastal suurepäraselt! Loodame siiski, et sel õppeaastal piiranguid ei tule ja haiguse levik peatub!

Registreerimine Kooliks ettevalmistava kursuse 2021/2022 õ.a gruppi on avatud, jäänud veel viimased vabad kohad. Kiirusta ja liitu meiega, alustame juba septembrikuust!

Kooliks ettevalmistav intensiivne kursus on perele toeks ja abiks. Annab lapsele võimaluse ennast kooliks rohkem ette valmistada, koolieluga kohaneda ja õppimisest rõõmu tunda!

Kursus on mõeldud lastele, kes alustavad oma kooliteed 2022 a. septembrist. Kursus sobib ka lastele, kes juba käivad esimeses klassis aga vajaksid lisatuge kirjutama, lugema või arvutama õppimisel.

Kooliks ettevalmistav kursus on intensiivne ning keskendub põhiliselt nende oskuste arendamisele, mis kõige rohkem esimesse klassi astujatele raskusi valmistavad. Põhifookuseks oleme valinud keele ja kõne ning matemaatilised oskused. Kursuse läbiviija on tunnustatud ning suurte kogemustega klassiõpetaja Jaana Leemet, kes omab pikaajalist kogemust esimeste klassidega töötamisel ning teab, millele tuleks keskenduda laste kooliks ettevalmistamisel.

Õppetegevus toimub läbi mänguliste integreeritud tegevuste. Lapsi arendavaid tegevusi planeeritakse erinevate erialaspetsialistide koostööna. Kõik õppeülesanded on hoolikalt valitud ja läbi töötatud, tagamaks lapse mitmekülgse arengu. Iga lapse puhul arvestatakse tema individuaalsusest, näiteks kui lapsel on lugemine selge, liigume raskemate lausekoosluste juurde ning paneme rõhku loetu mõistmise arendamisele, kui aga lapsel lugemisoskus ei ole veel kujunenud, alustame lihtsamast ning paneme põhirõhu lugemisoskuse arendamisele. Peame oluliseks lapses õpijõudluse ja motivatsiooni kasvatamist, et meie juures alustavast õppijast kujuneks tugev, julge ning tark õppija!

Õppesisu:

PÕHITEGEVUSED

  • Keel ja kõne: suhtlemine, jutustamine, kuulamine, kirjutamine, häälikanalüüs, sõnavara, lauseloome, lugemine, tekstis orienteerumine, loetu mõistmine;
  • Matemaatika: hulgad, loendamine, arv ja number, võrdlemine, mälu, mõtlemine, loogika.

LISATEGEVUSED

  • Mina ja keskkond: sotsiaalne keskkond, loodus-ja tehiskeskkond, orienteerumine keskkonnas;
  • Käeline tegevus: mõtete ja tunnete edasiandmine kunstis, tehnilised oskused, peenmotoorika.

Töökorraldus:

Kooliks ettevalmistavale kursusele võetakse eelisjärjekorras vastu lapsi, kes alustavad oma kooliteed 2022. a. sügisel. Kohtade olemasolul ootame endaga liituma ka usinaid ja õpihimulisi nooremaid. Oodatud on õpitut kinnistama ja toetama ka juba esimeses klassis õppivad lapsed.

Kooliks ettevalmistav kursus toimub 1 kord nädalas, teisipäeviti kell 15.00-16.30. Kursusel osalemise tasu on 50€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitunde ei toimu (arvestatud kuutasu sisse). Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4. Kursus toimub väikeses grupis (kuni 12 last).

Lapse arengu ning koolivalmiduse kohta annab jooksvalt tagasisidet, soovitusi eelkooli õpetaja!

Loe lisaks siit: https://tarkoppija.ee/kooliks-ettevalmistava-kursuse-programm/

Registreeri siin: