Soovist panustada kaasava ja sidusa ühiskonna rajamisse, mis arvestaks laste ja nende perede õigustega ning ei jätaks kedagi oma muredega üksi, oleme loonud õppe- ja nõustamiskeskuse, et jagada igapäevatöö käigus kogunenud teadmisi ja kogemusi.

Pakume erinevaid nõustamisteenuseid, koolitusi, õppe- ja huvitegevusi. Väärtustame ning peame oluliseks individuaalset lähenemist, varajast märkamist ja sekkumist. Meie personal koosneb väga headest, kvalifitseeritud ning pikaajalise kogemusega spetsialistidest.