REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklassi õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks. 

Kursusel läbitavad teemad on kokku pandud viimase viie aasta 9.klasside eksamite põhjal:

Põhiteemad ( teemad, mis esinesid sagedasti):

 • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
 • Võrrandite lahendamine;
 • Võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
 • Geomeetria ( tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
 • Protsentülesanded;
 • Diagrammid, tabelid;
 • Funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Lisateemad (teemad, mis esinesid ühe korra):

 • Tegurdamine;
 • Pöördarvud;
 • Absoluutväärtus;
 • Tõenäosus;
 • Mõõtkava.

Matemaatika kursuse tunnid algavad oktoobrikuust ja toimuvad:

I grupp esmaspäeviti kell 17.15-18.45. Õpetaja Elen Aul GRUPP ON TÄITUNUD!

II grupp kolmapäeviti kell 16.00-17.30. Õpetaja Kärt Päll GRUPP ON TÄITUNUD!

III grupp esmaspäeviti kell 15.40-17.10. Õpetaja Elen Aul GRUPP ON TÄITUNUD!

Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu, juba arvestatud kuutasu sisse. Kursus toimub väikeses grupis- maksimaalselt 12 õpilast, mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile. Kõiki MTÜ Tark Õppija kursuseid viivad läbi kõrgharidusega ning kogemustega õpetajad. Kursus kestab maikuu lõpuni.

Kursusel osalemise tasu 55€ kuus. Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4.

REGISTREERI SIIN: