NB! Kui Vabariigi Valitsus peaks kehtestama ka sel õppeaastal huviharidusele piirangud, ei jää meie kursused ära vaid viime need üle veebikeskkonda- see toimis eelmisel õppeaastal suurepäraselt! Loodame siiski, et sel õppeaastal piiranguid ei tule ja haiguse levik peatub!

GRUPP ON TÄITUNUD! Registreeruda saab veel ootejärjekorda, juhuks kui keegi oma kohast loobub.

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklasside õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks. 

Kursusel läbitavad teemad on kokku pandud viimase viie aasta 9.klasside eksamite põhjal:

Põhiteemad ( teemad, mis esinesid sagedasti):

 • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
 • Võrrandite lahendamine;
 • Võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
 • Geomeetria ( tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
 • Protsentülesanded;
 • Diagrammid, tabelid;
 • Funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Lisateemad (teemad, mis esinesid ühe korra):

 • Tegurdamine;
 • Pöördarvud;
 • Absoluutväärtus;
 • Tõenäosus;
 • Mõõtkava.

Matemaatika kursuse tunnid toimuvad alates oktoobrikuust, esmaspäeviti kell 17.15-18.45 (koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu). Kursus toimub väikeses grupis- maksimaalselt 10 õpilast, mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile. Kursust viib läbi pedagoogilise kõrgharidusega ja oskustega pedagoog Elen Aul.

Kursusel osalemise tasu 50€ kuus. Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4.

GRUPP ON TÄITUNUD! Registreeruda saab veel ootejärjekorda, juhuks kui keegi oma kohast loobub.

Registreeri siin: