REGISTREERIMINE 2023/2024 õppeaasta gruppidesse on AVATUD! 

VÄIKE GRUPP=TULEMUSLIK ÕPE!

Kursustega on võimalik jooksvalt liituda! Alates märtsikuust keskendume intensiivselt eksamiks valmistumisele- jäänud kolm vaba kohta!

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklassi (9.klass) õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks. 

Kursusel läbitavad teemad on kokku pandud viimaste aastate 9.klasside eksamite põhjal:

Põhiteemad (teemad, mis esinesid sagedasti):

 • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
 • Võrrandite lahendamine;
 • Võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
 • Geomeetria ( tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
 • Protsentülesanded;
 • Diagrammid, tabelid;
 • Funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Lisateemad (teemad, mis esinesid ühe korra):

 • Tegurdamine;
 • Pöördarvud;
 • Absoluutväärtus;
 • Tõenäosus;
 • Mõõtkava.

TÖÖKORRALDUS

Tunnid toimuvad:

I GRUPP: teisipäeviti kell 16.30-18.00 (Pärnu Nooruse Majas) Õpetaja Kai Mitt. Jäänud üks vaba koht!

II GRUPP: kolmapäeviti kell 16.00-17.30 (Pärnu Vanalinna Põhikoolis) Õpetaja Eva Vihmaru. Jäänud kaks vaba kohta!

Kursused toimuvad üks kord nädalas, korraga 90 minutit. Kursusel osalemise tasu 60€ kuus. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu (juba arvestatud kuutasu sisse). Kõiki MTÜ Tark Õppija kursusi viivad läbi kõrgharidusega, kogemustega ja oskustega õpetajad. Kursus kestab maikuu lõpuni. Kursus toimub väikeses grupis (8-14 õpilast), mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile.

REGISTREERIMINE

Kursusele registreerimiseks palume täita allolev ankeet. Registreerimine toimub ettemaksu alusel!

Kursuse eest on võimalik tasuda ka kogu kursuse maksumus korraga (korraga kogu õppeaasta tasu- kuude arv x kuutasu). Tasudes kogu õppeaasta maksumus korraga rakendub soodustus 10%! Kui soovite tasuda korraga kogu õppeaasta eest, palume meid sellest registreerimisankeedi sõnumite lahtris teavitada. Aitäh!

MTÜ Tark Õppija üldtingimused: https://tarkoppija.ee/uldtingimused-kursused/