REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Kursus toimub väikeses grupis (8-14 last), mis annab tulemused ning tagab individuaalsuse õppetöös!

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklassi õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks. 

Kursusel läbitavad teemad on kokku pandud viimaste aastate 9.klasside eksamite põhjal:

Põhiteemad ( teemad, mis esinesid sagedasti):

 • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
 • Võrrandite lahendamine;
 • Võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
 • Geomeetria ( tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
 • Protsentülesanded;
 • Diagrammid, tabelid;
 • Funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Lisateemad (teemad, mis esinesid ühe korra):

 • Tegurdamine;
 • Pöördarvud;
 • Absoluutväärtus;
 • Tõenäosus;
 • Mõõtkava.

Matemaatika kursus alustab 8. novembril. Tunnid toimuvad teisipäeviti kell 16.30-18.00, üks kord nädalas, korraga 90 minutit. Kursusel osalemise tasu 55€ kuus. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu, juba arvestatud kuutasu sisse. Kursus kestab maikuu lõpuni. Kursus toimub väikeses grupis- maksimaalselt 14 õpilast, mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile. Kursust viib läbi kogemustega ning kõrgharidusega õpetaja Kai Mitt. Tunnid toimuvad Pärnu Nooruse Majas.

REGISTREERI SIIN: