Eripedagoogi uue hooaja graafik on selgumisel!

Eripedagoogi põhiline ülesanne on laste psüühiliste protsesside –  tajude, mälu, tähelepanu ja mõtlemise arendamine, läbi mille areneb kirjutamis- ja lugemisoskus, õppimisvõime, kasvab õpijõudlus, töötempo, püsivus, areneb loogiline mõtlemine.  Väga oluline on kognitiivsete probleemide varajane märkamine ja nendega tegelemine, kui arenguprobleemidele ei pöörata õigeaegselt tähelepanu, võivad kooli minnes probleemid võimenduda.

Eripedagoogilisel nõustamisel soovitame lapsele, lähtuvalt esmase nõustamise tulemustest, sobivaid tugiteenuseid, õppevormi, õppematerjali, õpistrateegiaid, nõustame ka lapse vanemaid ning kooli ja õpetajaid lapse arengu ja õppimise tulemuslikumal toetamisel (pedagoogide nõustamine IAK, IÕK koostamisel ja hindamise korraldamisel).

Teenust osutatakse individuaalselt, perega või grupis. Vastuvõtt toimub MTÜ Tark Õppija ruumides Peetris, Peetri Keskuses.

Hinnakiri : https://tarkoppija.ee/hinnakiri/