Eripedagoogi põhiline ülesanne on laste psüühiliste protsesside –  tajude, mälu, tähelepanu ja mõtlemise arendamine, läbi mille areneb kirjutamis- ja lugemisoskus, õppimisvõime, kasvab õpijõudlus, töötempo, püsivus, areneb loogiline mõtlemine.  Väga oluline on kognitiivsete probleemide varajane märkamine ja nendega tegelemine, kui arenguprobleemidele ei pöörata õigeaegselt tähelepanu, võivad kooli minnes probleemid võimenduda.

Eripedagoogilisel nõustamisel soovitame lapsele, lähtuvalt esmase nõustamise tulemustest, sobivaid tugiteenuseid, õppevormi, õppematerjali, õpistrateegiaid, nõustame ka lapse vanemaid ning kooli ja õpetajaid lapse arengu ja õppimise tulemuslikumal toetamisel (pedagoogide nõustamine IAK, IÕK koostamisel ja hindamise korraldamisel).

Teenust osutatakse individuaalselt, perega või grupis. Vastuvõtt toimub MTÜ Tark Õppija ruumides Peetris, Peetri Keskuses.

NB! Eripedagoog-Logopeed võtab kliente vastu neljapäeviti kell 8.00-13.00. Kell 8.00-9.00 saab Peetri Keskusesse siseneda küljeuksest (Kohvikupoolsel küljel, Omniva pakiautomaadi kõrval).

NB! Kui Klient ei saa broneeritud ajal teenust kasutada, soovib broneeritud ajast loobuda või aja tühistada, kohustub Klient esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 24 tundi enne broneeringus Teenuse osutamiseks kokku lepitud aega, teavitama sellest MTÜ Tark Õppija e-mailile: info@tarkoppija.ee. Kui Klient ei tühista broneeringut vähemalt 24 tundi enne broneeringus Teenuse osutamiseks kokku lepitud aega või ei ilmu broneeritud ajal Teenuse osutaja juurde, siis tuleb teenuse eest täismahus tasuda ning Teenuse eest tasutud summa arvestatakse Teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks!

Hinnakiri : https://tarkoppija.ee/hinnakiri/