REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Matemaatika tunnis toetatakse riikliku põhikooli õppekava alusel õppivaid põhikooli õpilasi, kes vajavad järeleaitamist või lisaõpetust, õpitu kinnistmist, oskuste tugevdamist.

Abiõppe õpetaja peamine ülesanne on suunata, julgustada ja aidata õpilast ainealaselt,  rakendades vajadusel erimetoodikat, andes lisaselgitusi ning lisaharjutusi.
Tunnis töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse põhiteemasid, mis lähtuvad õpilase vajadustest:

  • Arvude lugemine ja kirjutamine;
  • peast ja kirjalikult liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine;
  • tehete järjekord;
  • kiiruse, aja ja teepikkuse vahelised seosed;
  • tekstülesanded;
  • mõõtühikute teisendamine;
  • geomeetrilised kujundid;
  • harilikud murrud.

Lisaks käsitletakse klassiti ka erinevaid lisateemasid.


Kursust viib läbi pedagoogilise kõrgharidusega ja kogenud matemaatika õpetaja Helena Tõnsau. Tund kestab 60 minutit ja on mõeldud 4.-5. klassi õpilastele.

Matemaatika abiõppe tunnid alustavad kohe, kui grupp saab komplekteeritud, hiljemalt novembrikuust ning toimuvad üks kord nädalas, neljapäeviti kell 15.00-16.00, tunnid toimuvad grupitundidena (väikeses grupis).

Tunnis osalemise tasu on 50€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu! Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse II korruse õppeklassis.

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel (50% kuutasust).

Registreeri siin: