REGISTREERIMINE 2023/2024 õppeaasta gruppidesse on AVATUD! Grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES SEE SEES!

VÄIKE GRUPP=TULEMUSLIK ÕPE!

Matemaatika abiõppe tunnis toetatakse  riikliku põhikooli õppekava alusel õppivaid põhikooli 7.-8. klassi õpilasi, kes vajavad järeleaitamist või lisaõpetust, õpitu kinnistamist ja oskuste tugevdamist.

Abiõppe õpetaja peamine ülesanne on suunata, julgustada ja aidata õpilast ainealaselt,  rakendades vajadusel erimetoodikat, andes lisaselgitusi ning lisaharjutusi.


Tunnis töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse järgmisi teemasid:

Osa ja terviku leidmine, protsent, tehted ratsionaalarvudega, arvu aste, funktsioonid ja graafikud, lineaarvõrrandid ja -süsteemid, geomeetria, hulknurgad, tõenäousus ja statistika, hulkliikmed.

Lisaks käsitletakse klassiti ka erinevaid lisateemasid.

TÖÖKORRALDUS

Tunnid alustavad novembrikuust (Kui grupp saab komplekteeritud) ja toimuvad:

7.klassi abiõpe: esmaspäeviti kell 15.15- 16.15

8.klassi abiõpe: kolmapäeviti kell 15.15- 16.15

Kursus alustab oktoobrikuust ning kestab maikuu lõpuni. Tunnid toimuvad üks kord nädalas, korraga 60 minutit. Kursuseid viib läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetaja Liis Arras. Õpe toimub väikeses grupis (8-14 õpilast).

Abiõppe tunnis osalemise tasu on 55€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu (arvestatud kuutasu sisse). Tunnid toimuvad Tartu Ülikooli raamatukogu Konverentsikeskuse klassiruumis.

REGISTREERIMINE

Kursusele registreerimiseks palume täita allolev ankeet.

Kursuse eest on võimalik tasuda ka kogu kursuse maksumus korraga (korraga kogu õppeaasta tasu- kuude arv x kuutasu). Tasudes kogu õppeaasta maksumus korraga rakendub soodustus 10%! Kui soovite tasuda korraga kogu õppeaasta eest, palume meid sellest registreerimisankeedi sõnumite lahtris teavitada. Aitäh!

Avame grupid kui registreerinud on vähemalt 8 õpilast!

MTÜ Tark Õppija üldtingimused: https://tarkoppija.ee/uldtingimused-kursused/