Eesti keele kursuse grupi avame 2023/2024 õppeaasta oktoobrikuus. Uue hooaja registreerimised avatakse suvel!

Põhikooli lõpueksamiteks ettevalmistav kursus EESTI KEEL

Kursusele ootame õpilasi (8.-9. klass), kes soovivad korrata põhikoolis õpitut ning saada kindlustunnet põhikooli lõpueksamiteks!

Eesti keele kursus

Eesti keele kursus aitab korrata põhikooli emakeeleeksamiks ning valmistuda gümnaasiumi sisseastumiskatseteks. Kursus on suunatud põhikooli lõpuklassi õpilastele.

Kursusel läbitakse järgmised teemad:

  • sõnaliigid (käänd-, pöörd- ja muutumatud sõnad),
  • lauseliigid ja nende kirjavahemärgistamine,
  • kokku- ja lahkukirjutamine,
  • häälikuõigekiri (mh võõrsõnade õigekiri),
  • suur ja väike algustäht,
  • sõnavara rikastamine (sünonüümid, antonüümid, homonüümid jm),
  • veaohtlikud vormid,
  • kirjandiõpetus.

Kokkuleppel õpilastega on võimalik teha teemade loetelus muudatusi. Kursusel tehakse rohkesti harjutusi, kaasa arvatud varasematel aastatel emakeeleeksamil esinenuid.

Tunnid toimuvad üks kord nädalas, esmaspäeviti kell 17.15-18.45, korraga 90 minutit. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu! Kursus toimub väikeses grupis (8-14 õpilast). Kursusel osalemise tasu 55€ kuus. Kõiki, MTÜ Tark Õppija kursusi, viivad läbi kõrgharidusega ning kogemustega õpetajad. Kursus alustab jaanuarikuust ja kestab maikuu lõpuni. Tunnid toimuvad Kuressaares, Lossi tn 3.

REGISTREERIMINE AVATAKSE SUVEL!