REGISTREERIMINE ON AVATUD!

Kursus toimub väikeses grupis (8-14 last), mis annab tulemused ning tagab individuaalsuse õppetöös! Kursusega on võimalik, vabade kohtade olemasolul, jooksvalt liituda. Olete oodatud meiega liituma!

Põhikooli lõpueksamiteks ettevalmistav kursus EESTI KEEL

Kursusele ootame õpilasi, kes soovivad korrata põhikoolis õpitut ning saada kindlustunnet põhikooli lõpueksamiteks!

Eesti keele kursus

Eesti keele kursus aitab korrata põhikooli emakeeleeksamiks ning valmistuda gümnaasiumi sisseastumiskatseteks. Kursus on suunatud põhikooli lõpuklassi õpilastele.

Kursusel läbitakse järgmised teemad:

  • sõnaliigid (käänd-, pöörd- ja muutumatud sõnad),
  • lauseliigid ja nende kirjavahemärgistamine,
  • kokku- ja lahkukirjutamine,
  • häälikuõigekiri (mh võõrsõnade õigekiri),
  • suur ja väike algustäht,
  • sõnavara rikastamine (sünonüümid, antonüümid, homonüümid jm),
  • veaohtlikud vormid,
  • kirjandiõpetus.

Kokkuleppel õpilastega on võimalik teha teemade loetelus muudatusi. Kursusel tehakse rohkesti harjutusi, kaasa arvatud varasematel aastatel emakeeleeksamil esinenuid.

Eesti keele kursus alustab 17. novembril. Tunnid toimuvad neljapäeviti kell 16.30-18.00, üks kord nädalas, korraga 90 minutit. Kursusel osalemise tasu 55€ kuus. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu, juba arvestatud kuutasu sisse. Kursus kestab maikuu lõpuni. Kursus toimub väikeses grupis- maksimaalselt 14 õpilast, mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile. Kursust viib läbi pedagoogilise kõrgharidusega eesti keele ja kirjanduse õpetaja Küllike Podnek. Tunnid toimuvad Pärnu Nooruse Majas.

REGISTREERI SIIN: