REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Põhikooli lõpueksamiteks ettevalmistav kursus EESTI KEEL

Kursusele ootame 8.-9. klassi õpilasi, kes soovivad korrata põhikoolis õpitut ning saada kindlustunnet põhikooli lõpueksamiteks!

Eesti keele kursus

Eesti keele kursus aitab korrata põhikooli emakeeleeksamiks ning valmistuda gümnaasiumi sisseastumiskatseteks. Kursus on suunatud põhikooli lõpuklassi õpilastele.

Kursusel läbitakse järgmised teemad:

  • sõnaliigid (käänd-, pöörd- ja muutumatud sõnad),
  • lauseliigid ja nende kirjavahemärgistamine,
  • kokku- ja lahkukirjutamine,
  • häälikuõigekiri (mh võõrsõnade õigekiri),
  • suur ja väike algustäht,
  • sõnavara rikastamine (sünonüümid, antonüümid, homonüümid jm),
  • veaohtlikud vormid,
  • kirjandiõpetus.

Kokkuleppel õpilastega on võimalik teha teemade loetelus muudatusi. Kursusel tehakse rohkesti harjutusi, kaasa arvatud varasematel aastatel emakeeleeksamil esinenuid.

Meie kursuseid viivad läbi pedagoogilise kõrgharidusega ja kogenud õpetajad.

Tunnid toimuvad teisipäeviti kell 17.15-18.45, üks kord nädalas, korraga 90 minutit.

Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu, juba arvestatud kuutasu sisse! Kursus toimub väikeses grupis. Kursusel osalemise tasu 55€ kuus. Tunnid toimuvad Nõmmel, Nõmme Huvikooli (Vikerkaare 10) õppeklassis. Kursus algab novembrikuust ning kestab maikuu lõpuni.

Registreerimine toimub ettemaksu alusel (50% kuutasust).

REGISTREERI SIIN: