REGISTREERIMINE ON AVATUD! Kursuse programm on koostatud selliselt, et kursusega on võimalik, vabade kohtade olemasolul, ka jooksvalt liituda. Juba õpitud teemasid korratakse järjepidevalt!

Põhikooli lõpueksamiteks ettevalmistav kursus EESTI KEEL

Kursusele ootame 8.-9. klassi õpilasi, kes soovivad korrata põhikoolis õpitut ning saada kindlustunnet põhikooli lõpueksamiteks!

Eesti keele kursus

Eesti keele kursus aitab korrata põhikooli emakeeleeksamiks ning valmistuda gümnaasiumi sisseastumiskatseteks. Kursus on suunatud põhikooli lõpuklassi õpilastele.

Kursusel läbitakse järgmised teemad:

  • sõnaliigid (käänd-, pöörd- ja muutumatud sõnad),
  • lauseliigid ja nende kirjavahemärgistamine,
  • kokku- ja lahkukirjutamine,
  • häälikuõigekiri (mh võõrsõnade õigekiri),
  • suur ja väike algustäht,
  • sõnavara rikastamine (sünonüümid, antonüümid, homonüümid jm),
  • veaohtlikud vormid,
  • kirjandiõpetus.

Kokkuleppel õpilastega on võimalik teha teemade loetelus muudatusi. Kursusel tehakse rohkesti harjutusi, kaasa arvatud varasematel aastatel emakeeleeksamil esinenuid.

Tunnid toimuvad üks kord nädalas, neljapäeviti kell 17.15-18.45 Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu! Kursus toimub väikeses grupis. Kursust viib läbi kõrgharidusega eesti keele filoloog ja õpetaja Merili Susi. Kursusel osalemise tasu 50€ kuus. Kursuse tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4. Kursused kestavad maikuu lõpuni.

REGISTREERI KURSUSELE SIIN: