Kui Sa ei ole kindel millist ja millise spetsialisti abi sinu laps vajab, registreerige end esmasele nõustamisele.

Esmasel nõustamisel kohtuvad lapse ja tema perekonnaga eripedagoog ja logopeed koos (vastavalt kokkuleppele perekonnaga kaasatakse vajadusel ka teisi spetsialiste). Kohtumisel selgitatakse välja pere ja lapse vajadused, kaardistatakse hetkeolukord, nõustatakse ja antakse soovitused lapse arengu toetamiseks, õppe korraldamiseks ning sobivate tugiteenuste/spetsialistide rakendamiseks.

Hinnakiri: https://tarkoppija.ee/hinnakiri/

Registreeri nõustamisele: