Kadi-Liis Kallus– juhatuse liige, eripedagoog-logopeed (MA) 

Tartu Ülikool Haridusteaduskond,

Eesti Logopeedide Ühingu liige                                          


Grete Mugur– juhatuse liige, eripedagoog-nõustaja (MA)

Tallinna Ülikool Kasvatusteaduskond,

Eesti Eripedagoogide Liidu liige         


Elen Aul– Matemaatika kursused, matemaatika abiõpe, pedagoogika (MA)

Klassiõpetaja, matemaatika kõrvaleriala

Tallinna ÜlikoolElena Onishchik – venekeelne logopeed (MA)

Tartu Ülikool

Peterburi Pedagoogikaülikool (Herzeni Riiklik Pedagoogiline Ülikool)


Katrin Rajasalu– Kakskeelsete laste ring, klassiõpetaja (MA)

Tallinna Pedagoogika Ülikool

Tallinna Ülikooli täiendusõpe eripedagoogika


Jaana Leemet- eelkool, kooliks ettevalmistav kursus, klassiõpetaja

Koolieelne pedagoogika (MA)

Tallinna Pedagoogiline Instituut 

Täiendkoolitus: parandusõppe õpetaja


Helena Tõnsau– Matemaatika kursused, põhikooli matemaatika õpetaja, pedagoogika (MA)

Tallinna Ülikool 

Pedagoogika

Tartu Ülikool

Lisaeriala matemaatika/loodusteadused


Maie Klemmer– õigusalane nõustamine (MA)

Tartu Ülikool 

Õigusteaduskond, Juristide Liidu liige,

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja liige