Kadi-Liis Kallus– juhatuse liige, eripedagoog-logopeed (MA) 

Tartu Ülikool Haridusteaduskond,

Eesti Logopeedide Ühingu liige                                          


Grete Mugur– juhatuse liige, eripedagoog-nõustaja (MA)

Tallinna Ülikool Kasvatusteaduskond,

Eesti Eripedagoogide Liidu liige         


Elen Aul– Matemaatika kursused, matemaatika abiõpe, pedagoogika (MA)

Klassiõpetaja, matemaatika kõrvaleriala

Tallinna Ülikool
Katrin Rajasalu– Klassiõpetaja (MA)

Tallinna Pedagoogika Ülikool

Tallinna Ülikooli täiendusõpe eripedagoogika


Jaana Leemet- eelkool, kooliks ettevalmistav kursus, klassiõpetaja

Koolieelne pedagoogika (MA)

Tallinna Pedagoogiline Instituut 

Täiendkoolitus: parandusõppe õpetaja


Helena Tõnsau– Matemaatika kursused, põhikooli matemaatika õpetaja, pedagoogika (MA)

Tallinna Ülikool 

Pedagoogika

Tartu Ülikool

Lisaeriala matemaatika/loodusteadused


Maie Klemmer– õigusalane nõustamine (MA)

Tartu Ülikool 

Õigusteaduskond, Juristide Liidu liige,

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja liige