KEEMIA JA FÜÜSIKA KOMPLEKSKURSUS GÜMNAASIUMI KATSETEKS NING 9.KLASSI EDUKAKS LÕPETAMISEKS!

REGISTREERIMINE 2023/2024 õppeaasta gruppi on AVATUD! Grupp on väike ja täituvad kiiresti- KES EES SEE SEES!

VÄIKE GRUPP=TULEMUSLIK ÕPE!

KÕIK MEIE ÕPETAJAD ON KÕRGHARIDUSEGA NING KOGEMUSTEGA!

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklasside (8.-9.klass) õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli keemia ja füüsika teemadel ning saavutamaks enesekindlus ja teadmised põhikooli lõpetamiseks ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks. 

Kursusel läbitavad põhiteemad KEEMIAS:

• Aatomi ehitus ja perioodilisustabeli seos aatomi ehitusega;
• Ioonide teke aatomitest, ioonide laengud, oksüdeerija, oksüdeerumine ja redutseerumine;
• Aineklassid, valemid ning nimetused;
• Lahusti, lahus ja lahustatav aine – protsentülesanded graafikuga;
• Anorgaaniliste ainete klasside vahelised seose. Reaktsioonivõrrandite kirjutamine ja nende tasakaalustamine.

Kursusel läbitavad põhiteemad FÜÜSIKAS:

VALGUSÕPETUS. valguse peegeldumine ja murdumine, kiirte käik läätsedes, läätse iseloomustavad suurused.
MEHAANIKA. keha mass ja aine tihedus. Rõhk, Pascali seadus. Jõud, raskusjõud, töö, energia ning võimsus. Keha liikumise kiirus ja liikumise graafiline kujutamine.
SOOJUSÕPETUS. Siseenergia, keha soojendamiseks vajalik soojushulk ja aine erisoojus.
ELEKTRIÕPETUS. Laetud kehade vaheline vastasmõju ja elektrilaengud. Elektrivool, voolutugevus ja pinge. Juhi takistus ning Ohmi seadus.

Töökorraldus:

Keemia ja füüsika komplekskursus toimub üks kord nädalas, pühapäeviti kell 16.00-17.30, korraga 90 minutit. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu. Kursust viib läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetaja Alo Linntam. Kursus toimub väikeses grupis (8-12 õpilast). Kursus alustab 19 novembril (avame grupi kui registreerinud on vähemalt kaheksa õpilast) ja kestab 10 märtsini, kokku 13 korda (13×90 minutit). Kursusel osalemise tasu 195€ (kokku 13 tundi). Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse II korrusel, õppeklassis(Nelgi tee 1).

Registreerimine:

Kursusele registreerimiseks palume täita allolev ankeet. Registreerimine toimub ettemaksu alusel!

MTÜ Tark Õppija üldtingimused: https://tarkoppija.ee/uldtingimused-kursused/