LOOVTÖÖ JA KIRJANDIÕPETUSE KURSUS

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

NB! Kui Vabariigi Valitsus peaks kehtestama ka sel õppeaastal huviharidusele piirangud, ei jää meie kursused ära vaid viime need üle veebikeskkonda- see toimis eelmisel õppeaastal suurepäraselt! Loodame siiski, et sel õppeaastal piiranguid ei tule ja haiguse levik peatub!

Sellel kursusel keskendutakse ainult kirjutamisele ning koos juhendajaga võetakse luubi alla kirjandi, loovtöö, esse ja referaadi kirjutamise põhitõed. Kursus on eelkõige suunatud põhikooli lõpuklasside õpilastele (7.-9. klass). Kursusel valmistutakse esmajärjekorras loovtöö ja põhikooli lõpukirjandi kirjutamiseks. Kursuse jooksul korratakse üle kirjandi ning loovtöö põhitõed, etapid ja uuritakse üheskoos

  • kuidas koguda mõtteid ja saada üle kirjutamiskrambist;
  • missugustest etappidest kirjutamine koosneb;
  • millest ja kuidas kirjandit, loovtööd alustada;
  • kuidas leida peamõte ehk tuum või teema, milleta ei ole kirjutamine üldse võimalik;
  • millistest osadest kirjand koosneb;
  • kuidas kirjutada tabavat sissejuhatust ja selgesõnalist lõpetust;
  • missugune peaks olema sisuosa;
  • kuidas kirjutada sisulõiku nii, et mõte oleks selge ja arusaadav;
  • millisel moel planeerida aega nii, et puhtand saaks õigeks ajaks valmis jms.

Kirjutama saab õppida ainult kirjutades – seega tehakse kõik kirjutamise etapid ka paberil läbi, kuni kursusel osaleja juhib ise kirjutamise protsessi ja on valmis iseseisvalt tervikliku kirjandi kirjutama. Mängitakse läbi ka eksamiolukord. Kõik tööd saavad individuaalset tagasisidet.

Tunnid toimuvad üks kord nädalas, neljapäeviti kell 15.30-17.00 (koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu). Kursus toimub väikeses grupis ja seda viib läbi kõrgharidusega eesti keele filoloog ja õpetaja Merili Susi. Kursusel osalemise tasu 50€ kuus.

Kursuse tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4.

Kursusele registreerimine:

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!