REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Kooliks ettevalmistav kursus on perele toeks ja abiks. Annab lapsele võimaluse ennast kooliks rohkem ette valmistada, koolieluga kohaneda ja õppimisest rõõmu tunda!

Kooliks ettevalmistav kursus keskendub põhiliselt nende oskuste arendamisele, mis kõige rohkem esimesse klassi astujatele raskusi valmistavad. Kursus on intensiivne ning mitmekülgselt arendav. Põhifookuseks oleme valinud keele ja kõne ning matemaatilised oskused.

Õppetegevus toimub läbi mänguliste integreeritud tegevuste. Lapsi arendavaid tegevusi planeeritakse erinevate erialaspetsialistide koostööna. Kõik õppeülesanded on hoolikalt valitud ja läbi töötatud, tagamaks lapse mitmekülgse arengu. Iga lapse puhul arvestatakse tema individuaalsusest, näiteks kui lapsel on lugemine selge, liigume raskemate lausekoosluste juurde ning paneme rõhku loetu mõistmise arendamisele, kui aga lapsel lugemisoskus ei ole veel kujunenud, alustame lihtsamast ning paneme põhirõhu lugemisoskuse arendamisele. Peame oluliseks lapses õpijõudluse ja motivatsiooni kasvatamist, et meie juures alustavast õppijast kujuneks tugev, julge ning tark õppija!

Õppesisu:

PÕHITEGEVUSED

  • Keel ja kõne: suhtlemine, jutustamine, kuulamine, kirjutamine, häälikanalüüs, sõnavara, lauseloome, lugemine, tekstis orienteerumine, loetu mõistmine;
  • Matemaatika: hulgad, loendamine, arv ja number, võrdlemine, mälu, mõtlemine, loogika.

LISATEGEVUSED

  • Mina ja keskkond: sotsiaalne keskkond, loodus-ja tehiskeskkond, orienteerumine keskkonnas;
  • Käeline tegevus: mõtete ja tunnete edasiandmine kunstis, tehnilised oskused, peenmotoorika.

Töökorraldus:

Kursus toimub väikeses grupis (kuni 12 last), mis tagab individuaalsuse õppetöös ning annab tulemuse ja tagab arengu. Kõiki meie kursuseid viivad läbi kõrgharidusega ning komustega õpetajad. Kooliks ettevalmistav kursus toimub alates novembrikuust 1 kord nädalas, pühapäeviti kell 15.00- 16.30. Kursusel osalemise tasu on 55€ kuus (esimesele kuumaksele lisandub õppevahendite tasu 25 eurot). Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitunde ei toimu (arvestatud kuutasu sisse). Tunnid toimuvad Mustamäel, Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja.

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel (50% kuutasust).

Lapse arengu ning koolivalmiduse kohta annab jooksvalt tagasisidet, soovitusi eelkooli õpetaja!

REGISTREERI SIIN: