Kooliks ettevalmistav intensiivne kursus on perele toeks ja abiks. Annab lapsele võimaluse ennast kooliks rohkem ette valmistada, koolieluga kohaneda ja õppimisest rõõmu tunda!

NB! Kursus sobib ka lastele, kes juba käivad esimeses klassis aga vajaksid lisatuge kirjutama, lugema või arvutama õppimisel. Väga oodatud on ka vene kodukeelega lapsed!

Kooliks ettevalmistav kursus on intensiivne ning keskendub põhiliselt nende oskuste arendamisele, mis kõige rohkem esimesse klassi astujatele raskusi valmistavad. Põhifookuseks oleme valinud keele ja kõne ning matemaatilised oskused. Kursuse läbiviija on tunnustatud ning suurte kogemustega klassiõpetaja Jaana Leemet, kes omab pikaajalist kogemust esimeste klassidega töötamisel ning teab, millele tuleks keskenduda laste kooliks ettevalmistamisel.

Õppetegevus toimub läbi mänguliste integreeritud tegevuste. Õppeülesanded on eelkooli õpetajal koostöös erialaspetsialistidega hoolikalt valitud ja läbi töötatud, tagamaks lapse mitmekülgse arengu. Õppetööks ei kasutata ühte kindlat eelkooli töövihikut, vaid oleme valinud erinevatest vihikutest ning õpikutest parimad ja last enim arendavad ülesanded. Mälu, tajusid, tähelepanu, loogilist mõtlemist ning seeläbi kogu matemaatilist mõtlemist arendavad ülesanded on õppetöösse valinud eripedagoogilise haridusega spetsialist. Korrektse kõne ja keele, keelereeglite, häälikanalüüsi kiireks omandamiseks on aidanud ülesandeid valida logopeedia eriala spetsialist. Paneme suurt rõhku lapses õpijõudluse ja motivatsiooni kasvatamisele, et meie juures alustavast õppijast kujuneks tugev, julge ning TARK ÕPPIJA!

Õppesisu:

PÕHITEGEVUSED

  • Keel ja kõne: suhtlemine, jutustamine, kuulamine, kirjutamine, häälikanalüüs, sõnavara, lauseloome, lugemine, tekstis orienteerumine, loetu mõistmine;
  • Matemaatika: hulgad, loendamine, arv ja number, võrdlemine, mälu, mõtlemine, loogika.

LISATEGEVUSED

  • Mina ja keskkond: sotsiaalne keskkond, loodus-ja tehiskeskkond, orienteerumine keskkonnas;
  • Käeline tegevus: mõtete ja tunnete edasiandmine kunstis, tehnilised oskused, peenmotoorika.

Töökorraldus:

Kooliks ettevalmistavale kursusele võetakse eelisjärjekorras vastu lapsi, kes alustavad oma kooliteed 2022. a. sügisel. Kohtade olemasolul ootame endaga liituma ka usinaid ja õpihimulisi nooremaid. Oodatud on õpitut kinnistama ja toetama ka juba esimeses klassis õppivad lapsed.

Kooliks ettevalmistav kursus toimub 1 kord nädalas, teisipäeviti kell 15.00-16.30. Kursusel osalemise tasu on 50€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitunde ei toimu (arvestatud kuutasu sisse). Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4. Kursus toimub väikeses grupis (kuni 12 last).

Loe lisaks siit: https://tarkoppija.ee/kooliks-ettevalmistava-kursuse-programm/

Registreeri siin: