REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

Kursus toimub VÄIKESES GRUPIS (8-14 osalejat), mis annab tulemused ning tagab individuaalsuse õppetöös! Olete oodatud meiega liituma!

Matemaatika riigieksamiks ja ülikooli astumiseks ettevalmistav LAIA matemaatika kursus.

Kursus on mõeldud abiturientidele ja gümnaasiumi varem lõpetanutele, kes plaanivad kevadel sooritada gümnaasiumi riigieksamit või astuda ülikooli.

Kursus toimub väikeses grupis (maksimaalselt 14 osalejat), mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile.

Kursusel läbitavad teemad:

  • Reaalarvud ja avaldised;
  • võrrandid, võrrandisüsteemid. Võrratused;
  • funktsioonid ja nende graafikud;
  • arvjada. Aritmeetiline ja geomeetriline jada;
  • logaritm- ja eksponentvõrrandid ning funktsioonid;
  • trigonomeetrilised funktsioonid ja võrrandid;
  • funktsiooni uurimine ja tuletis;
  • integraal;
  • geomeetria tasandil ja ruumis. Vektor ruumis;
  • Tõenäosusteooria.

Kursus toimub väikeses grupis. Kursust viib läbi kõrgharitud ja kogemustega matemaatika õpetaja Jaan Urgas. Tunnid alustavad jaanuarikuust ning toimuvad üks kord nädalas, pühapäeviti kell 17.30-19.00 (korraga 90 minutit). Kursus kestab maikuu lõpuni. Koolivaheaegadel ning riiklikel pühadel tunde ei toimu!  Kursusel osalemise tasu on 65€ kuus. Tunnid toimuvad Mustamäel, Kultuurikeskuses KAJA.

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel.

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!