REGISTREERIMINE ON AVATUD! Kursuse programm on koostatud selliselt, et kursusega on võimalik, vabade kohtade olemasolul, ka jooksvalt liituda. Juba õpitud teemasid korratakse järjepidevalt!

Matemaatika riigieksamiks ja ülikooli astumiseks ettevalmistav LAIA matemaatika kursus.

Kursus on mõeldud abiturientidele ja gümnaasiumi varem lõpetanutele, kes plaanivad kevadel sooritada gümnaasiumi riigieksamit või astuda ülikooli.

Kursus toimub väikeses grupis (maksimaalselt 12 inimest), mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile.

Kursusel läbitavad teemad:

  • Reaalarvud ja avaldised;
  • võrrandid, võrrandisüsteemid. Võrratused;
  • funktsioonid ja nende graafikud;
  • arvjada. Aritmeetiline ja geomeetriline jada;
  • logaritm- ja eksponentvõrrandid ning funktsioonid;
  • trigonomeetrilised funktsioonid ja võrrandid;
  • funktsiooni uurimine ja tuletis;
  • integraal;
  • geomeetria tasandil ja ruumis. Vektor ruumis;
  • Tõenäosusteooria.

Kursus toimub väikeses grupis (kuni 12 inimest). Kursust viib läbi kõrgharitud ja suurte kogemustega matemaatika õpetaja Alo Linntam. Kursus alustab jaanuaris (esimene tund 15. jaanuar), tunnid toimuvad üks kord nädalas pühapäeviti algusega kell 16.30-18.00 (korraga 90 minutit) ja kestavad kuni maikuu lõpuni (riigieksamini- 20.mai). Koolivaheaegade nädalavahetustel ning riiklikel pühadel tunde ei toimu! Kursusel osalemise tasu 65€ kuus. Tunnid Viimsi Huvikeskuse II korrusel õppeklassis.

2021/2022. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
  1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
  2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
  3) III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
  4) IV vaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

REGISTREERI SIIN: