Venekeelne logopeed võtab vastu õhtustel aegadel ja pühapäeviti.

Logopeedi põhiline ülesanne on kommunikatsioonivõime- suulise ja kirjaliku kõne loome, lugemis- ja kirjutamisoskuse, mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine venekeelsetel lastel.

Logopeedilist abi võib vaja minna alles kõnelema hakkavatel lastel, koolis käivatel lastel kui ka täiskasvanud inimestel.

Logopeedilisel nõustamisel soovitatakse sobivaid võtteid lapse suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse, lugemisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise arendamiseks.

Teenust osutatakse individuaalselt ja perega. Hinnakiri: https://tarkoppija.ee/hinnakiri/

Logopeedilisel nõustamisel lepitakse kokku ja vajadusel määratakse edaspididised, järjepidevad logopeedi tunnid ehk logopeediline teraapia.

Registreeri nõustamisele: