REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

Lõbus hommikupoolik koos logopeediga- alternatiiv logopeedilisele teraapiale!

Logopeedi grupitunnid keskenduvad põhiliselt S ja R hääliku õige häälduse kujundamisele. Lisaks korrigeeritakse/arendatakse ka teiste häälikute hääldust ning kogu suu- ja peenmotoorikat, suhtlemisoskust ja sõnavara.

Grupitunnid on lõbus, kuid vähemalt sama intensiivne alternatiiv logopeedi individuaalsetele teraapiatundidele. Tunni sisu on sarnane teraapiatundidele aga kestvus on pikem, mis võimaldab harjutamise muuta lõbusaks, kasutades rohkem erinevaid logopeedilisi mänge, harjutusi ning lisades teraapiatundidesse ka peenmotoorika harjutusi. Pikema kestvusega grupitund annab logopeedile rohkem võimalusi sekkuda lapse kõnearendusse igapäevaste ja ühiste tegevuste käigus- koos harjutades, meisterdades, kuulates ja jutustades muinasjutte, kaaslastega suheldes, rollimänge mängides jpm. Koosharjutades on lapsed koostööaltimad ning püüdlikumad ja avanevad kiiremini. Kuna järjepidevus on logopeedi töös väga oluline, annab meie logopeed aeg-ajal lastele harjutusi ka kodus treenimiseks.

Grupitunde viib läbi logopeed Külli Kirs. Hommikuring toimub väikeses grupis, maksimaalselt 6 last. Tund toimub üks kord nädalas kolmapäeviti kell 11.00-12.00. Logopeedi tunni maksumus on 60 eurot kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu!

REGISTREERI SIIN: REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!