2020/2021 ÕA.

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

Male kursusele on oodatud täiskasvanud algajad malehuvilised. Ootame malehuvilisi, kes sooviksid malendite käike üle korrata või ka neid, kes veel nuppe pole liigutanud, ega malest suurt midagi ei tea.

Malega tegelemine arendab mõtlemisoskust, loogilist mõtlemist, püsivust, õpetab eesmärke püstitama ja neid täitma. Lisaks õpetab male kindlasti kannatlikkust ja arendab enesevalitsemise oskust. Males tuleb arvestada ja ette näha vastase käikude mõju igal sammul.

Male kursusel osaleja saab teoreetilisi ja praktilisi teadmisi malest. Tutvutakse ka male ajaloo ja reeglitega, lahendatakse ülesandeid, mängitakse ja analüüsitakse partiisid. Algajad saavad selgeks käigud ja reeglid ning malemängu põhialused. Maleringis osaleja õpib malet mängima ja jätkupideva mängimise tulemusel õpib juurde erinevaid strateegiaid ning lihvib käikude ettenägemise oskust. Toimuvad kursuse sisesed turniirid.

Maleringi juhendajaks on kogenud maletaja, kes on male õpetajana tegutsenud alates 2011. aastast. Jaan on Harjumaa paremikku kuuluv maletaja.

Kursus toimub väikeses grupis Kursuse tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4.