REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Matemaatika tunnis toetatakse riikliku põhikooli õppekava alusel õppivaid põhikooli õpilasi, kes vajavad järeleaitamist või lisaõpetust, õpitu kinnistmist, oskuste tugevdamist.

Abiõppe õpetaja peamine ülesanne on suunata, julgustada ja aidata õpilast ainealaselt,  rakendades vajadusel erimetoodikat, andes lisaselgitusi ning lisaharjutusi.
Tunnis töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse põhiteemasid, mis lähtuvad õpilase vajadustest:

  • Arvude lugemine ja kirjutamine;
  • peast ja kirjalikult liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine;
  • tehete järjekord;
  • kiiruse, aja ja teepikkuse vahelised seosed;
  • tekstülesanded;
  • mõõtühikute teisendamine;
  • geomeetrilised kujundid;
  • harilikud murrud.

Lisaks käsitletakse klassiti ka erinevaid lisateemasid.


Kursust viib läbi kõrgharidusega ning kogemustega matemaatika õpetaja Laidi Kattai. Tund kestab 60 minutit ja on mõeldud 4.-5. klassi õpilastele.

Matemaatika abiõppe tunnid toimuvad alates oktoobrikuust, üks kord nädalas, kolmapäeviti kell 15.30-16.30, tunnid toimuvad grupitundidena (väikeses grupis).

Tunnis osalemise tasu on 50€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu, juba arvestatud kuutasu sisseTunnid toimuvad Nõmmel, Nõmme Huvikooli (Vikerkaare 10) õppeklassis.

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel (50% kuutasust).

Registreeri siin: