REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Matemaatika abiõppe tunnis toetatakse  riikliku põhikooli õppekava alusel õppivaid põhikooli õpilasi, kes vajavad järeleaitamist või lisaõpetust, õpitu kinnistamist ja oskuste tugevdamist.

Abiõppe õpetaja peamine ülesanne on suunata, julgustada ja aidata õpilast ainealaselt,  rakendades vajadusel erimetoodikat, andes lisaselgitusi ning lisaharjutusi.


Tunnis töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse teemasid, mis lähtuvad õpilase vajadustest:

Harilikud ja kümnendmurrud – teisendamine, tehted murdudega, ratsionaalarvud, protsendid, geomeetrilised kujundid – omadused, koordinaatteljestik, pindala, arvu aste, funktsioonid ja nende graafikud, tõenäosus, tasemetöödeks ettevalmistamine jms.


Kursust viib läbi kõrgharidusega ning kogemustega matemaatika õpetaja Laidi Kattai. Tund kestab 60 minutit ja on mõeldud 6. klassi õpilastele.

Matemaatika abiõppe tunnid alustavad oktoobrikuust ja toimuvad kolmapäeviti kell 16.45-17.45.

Abiõppe tunnis osalemise tasu on 50€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu, juba arvestatud kuutasu sisse. Tunnid toimuvad grupitundidena (väikeses grupis), Nõmmel, Nõmme Huvikooli (Vikerkaare 10) õppeklassis.

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel (50% kuutasust).

Registreeri siin: