REGISTREERIMINE 2023/2024 õppeaasta gruppidesse on AVATUD! Grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES SEE SEES!

VÄIKE GRUPP=TULEMUSLIK ÕPE!

Matemaatika abiõppe tunnis toetatakse  riikliku põhikooli õppekava alusel õppivaid põhikooli õpilasi, kes vajavad järeleaitamist või lisaõpetust, õpitu kinnistamist ja oskuste tugevdamist.

Abiõppe õpetaja peamine ülesanne on suunata, julgustada ja aidata õpilast ainealaselt,  rakendades vajadusel erimetoodikat, andes lisaselgitusi ning lisaharjutusi.


Tunnis töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse järgmisi teemasid:

Osa ja terviku leidmine, protsent, tehted ratsionaalarvudega, arvu aste, funktsioonid ja graafikud, lineaarvõrrandid ja -süsteemid, geomeetria, hulknurgad, tõenäousus ja statistika, hulkliikmed.

Lisaks käsitletakse klassiti ka erinevaid lisateemasid.

TÖÖKORRALDUS

Tunnid alustavad novembrikuust (kohe kui grupp saab komplekteeritud) ja toimuvad esmaspäeviti kell 15.45- 16.45 ning on mõeldud 7.-8. klassi õpilastele. Kõiki MTÜ Tark Õppija kursuseid viivad läbi kõrghariduseda ja kogemustega õpetajad. Õpe toimub väikeses grupis (8-14 õpilast).

Abiõppe tunnis osalemise tasu on 55€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu. Tunnid toimuvad Mustamäel, Kultuurikeskuses KAJA.

REGISTREERIMINE

Kursusele registreerimiseks palume täita allolev ankeet. Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel!

Kursuse eest on võimalik tasuda ka kogu kursuse maksumus korraga (korraga kogu õppeaasta tasu- kuude arv x kuutasu). Tasudes kogu õppeaasta maksumus korraga rakendub soodustus 10%! Kui soovite tasuda korraga kogu õppeaasta eest, palume meid sellest registreerimisankeedi sõnumite lahtris teavitada. Aitäh!

Avame grupid siis, kui on registreerunud vähemalt kaheksa osalejat!

MTÜ Tark Õppija üldtingimused: https://tarkoppija.ee/uldtingimused-kursused/