REGISTREERIMINE 2023/2024 õppeaasta gruppi on AVATUD! 

VÄIKE GRUPP=TULEMUSLIK ÕPE!

Matemaatika abiõppe tunnis toetatakse  riikliku põhikooli õppekava alusel õppivaid põhikooli õpilasi, kes vajavad järeleaitamist või lisaõpetust, õpitu kinnistamist ja oskuste tugevdamist.

Abiõppe õpetaja peamine ülesanne on suunata, julgustada ja aidata õpilast ainealaselt,  rakendades vajadusel erimetoodikat, andes lisaselgitusi ning lisaharjutusi.


Tunnis töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse järgmisi teemasid:

Osa ja terviku leidmine, protsent, tehted ratsionaalarvudega, arvu aste, funktsioonid ja graafikud, lineaarvõrrandid ja -süsteemid, geomeetria, hulknurgad, tõenäousus ja statistika, hulkliikmed.

Lisaks käsitletakse klassiti ka erinevaid lisateemasid.

TÖÖKORRALDUS

Kursus alustab jaanuarikuust (22.jaanuar). Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 15.30- 16.30, korraga 60 minutit ja on mõeldud 7.-8. klassi õpilastele. Kursust viib läbi erialase kõrgharidusega õpetaja Imbi Püss. Õpe toimub väikeses grupis (8-12 õpilast). Avame grupi, kui registreerinud on vähemalt kaheksa õpilast.

Abiõppe tunnis osalemise tasu on 55€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu. Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Kuressaare, Lossi tn 3, II korrusel.

REGISTREERIMINE

Kursusele registreerimiseks palume täita allolev ankeet. Registreerimine toimub ettemaksu alusel!

Kursuse eest on võimalik tasuda ka kogu kursuse maksumus korraga (korraga kogu õppeaasta tasu- kuude arv x kuutasu). Tasudes kogu õppeaasta maksumus korraga rakendub soodustus 10%! Kui soovite tasuda korraga kogu õppeaasta eest, palume meid sellest registreerimisankeedi sõnumite lahtris teavitada. Aitäh!

MTÜ Tark Õppija üldtingimused: https://tarkoppija.ee/uldtingimused-kursused