REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on LÕPPENUD!

UUE ÕPPEAASTA INFO SELGUMISEL!

Matemaatika abiõppe tunnis toetatakse  riikliku põhikooli õppekava alusel õppivaid põhikooli õpilasi, kes vajavad järeleaitamist või lisaõpetust, õpitu kinnistamist ja oskuste tugevdamist.

Abiõppe õpetaja peamine ülesanne on suunata, julgustada ja aidata õpilast ainealaselt,  rakendades vajadusel erimetoodikat, andes lisaselgitusi ning lisaharjutusi.


Tunnis töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse järgmisi teemasid:

Osa ja terviku leidmine, protsent, tehted ratsionaalarvudega, arvu aste, funktsioonid ja graafikud, lineaarvõrrandid ja -süsteemid, geomeetria, hulknurgad, tõenäousus ja statistika, hulkliikmed.

Lisaks käsitletakse klassiti ka erinevaid lisateemasid.


Kursust viib läbi kõrgharidusega ning kogemustega matemaatika õpetaja Laidi Kattai.

Tunnid alustavad oktoobrikuust ja toimuvad kolmapäeviti kell 18.00- 19.00, tunnid toimuvad grupitundidena (väikeses grupis).

Tunnis osalemise tasu on 55€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu, juba arvestatud kuutasu sisseTunnid toimuvad Nõmmel, Nõmme Huvikooli (Vikerkaare 10) õppeklassis.

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel.

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!