Kursustega on võimalik, vabade kohtade olemasolul, jooksvalt liituda. Olete oodatud meie kursustega liituma!

Matemaatika abiõppe tunnis toetatakse  riikliku põhikooli õppekava alusel õppivaid põhikooli õpilasi, kes vajavad järeleaitamist või lisaõpetust, õpitu kinnistamist ja oskuste tugevdamist.

Abiõppe õpetaja peamine ülesanne on suunata, julgustada ja aidata õpilast ainealaselt,  rakendades vajadusel erimetoodikat, andes lisaselgitusi ning lisaharjutusi.


Tunnis töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse järgmisi teemasid:

Osa ja terviku leidmine, protsent, tehted ratsionaalarvudega, arvu aste, funktsioonid ja graafikud, lineaarvõrrandid ja -süsteemid, geomeetria, hulknurgad, tõenäousus ja statistika, hulkliikmed.

Lisaks käsitletakse klassiti ka erinevaid lisateemasid.


Tunde viib läbi kõrgharidusega matemaatika õpetaja Kärt Päll. Kärt on lõpetanud Tartu Ülikooli Matemaatika eriala bakalaureuseõppe ja Tartu Ülikooli Finants- ja Kindlustusmatemaatika eriala magistriõppe.

Tunnid alustavad oktoobrikuust ja toimuvad kolmapäeviti kell 17.45- 18.45 Peetri Keskuses, MTÜ Tark Õppija ruumides ja on mõeldud 7.-8. klassi õpilastele.

Abiõppe tunnis osalemise tasu on 50€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu. Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4.

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel.

Registreeri siin: