REGISTREERIMINE 2023/2024 õppeaasta gruppi on AVATUD!

VÄIKE GRUPP=TULEMUSLIK ÕPE!

Matemaatika abiõpe minigruppides (4-6 õpilast). Kursus toimub individuaalses grupis, mis annab tulemused ning tagab individuaalsuse õppetöös!

Matemaatika abiõppe tunnis toetatakse  riikliku põhikooli õppekava alusel õppivaid põhikooli õpilasi, kes vajavad järeleaitamist või lisaõpetust, õpitu kinnistamist ja oskuste tugevdamist.

Abiõppe õpetaja peamine ülesanne on suunata, julgustada ja aidata õpilast ainealaselt,  rakendades vajadusel erimetoodikat, andes lisaselgitusi ning lisaharjutusi.


Tunnis töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse teemasid, mis lähtuvad õpilase vajadustest:

Harilikud ja kümnendmurrud – teisendamine, tehted murdudega, ratsionaalarvud, protsendid, geomeetrilised kujundid – omadused, koordinaatteljestik, pindala, arvu aste, funktsioonid ja nende graafikud, tõenäosus, tasemetöödeks ettevalmistamine jms.

TÖÖKORRALDUS

Kursus alustab novembrikuust (kohe kui grupp saab komplekteeritud), 1 kord nädalas, teisipäeviti kell 17.00-18.00. Tunnid toimuvad minigrupis (4-6 õpilast). Kursusel osalemise tasu on 80€ kuus. Kõiki MTÜ Tark Õppija kursuseid viivad läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetajad. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitunde ei toimu (arvestatud kuutasu sisse). Kursus kestab maikuu lõpuni. Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Kuressaares, Lossi tn 3. Kursus kestab maikuu lõpuni.

REGISTREERIMINE

Kursusele registreerimiseks palume täita allolev ankeet. Registreerimine toimub ettemaksu alusel!

Kursuse eest on võimalik tasuda ka kogu kursuse maksumus korraga (korraga kogu õppeaasta tasu- kuude arv x kuutasu). Tasudes kogu õppeaasta maksumus korraga rakendub soodustus 10%! Kui soovite tasuda korraga kogu õppeaasta eest, palume meid sellest registreerimisankeedi sõnumite lahtris teavitada. Aitäh!

MTÜ Tark Õppija üldtingimused: https://tarkoppija.ee/uldtingimused-kursused/