REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklassi õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks. 

Kursusel läbitavad teemad on kokku pandud viimase viie aasta 9.klasside eksamite põhjal:

Põhiteemad ( teemad, mis esinesid sagedasti):

 • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
 • Võrrandite lahendamine;
 • Võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
 • Geomeetria ( tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
 • Protsentülesanded;
 • Diagrammid, tabelid;
 • Funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Lisateemad:

 • Tegurdamine;
 • Pöördarvud;
 • Absoluutväärtus;
 • Tõenäosus;
 • Mõõtkava.

Matemaatika kursuse tunnid algavad oktoobrikuust (kohe, kui grupp saab komplekteeritud) ja toimuvad kolmapäeviti kell 16.15-17.45, korraga 90 minutit. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimujuba arvestatud kuutasu sisse. Kursus toimub väiksemas grupis, mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile. Kursust viib läbi kõrgharidusega ning kogemustega matemaatika õpetaja Laidi Kattai.

Kursusel osalemise tasu 55€ kuus.  Tunnid toimuvad Nõmmel, Nõmme Huvikooli (Vikerkaare 10) õppeklassis.

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel (50% kuutasust).

REGISTREERI SIIN: