REGISTREERIMINE ON AVATUD! Kursuse programm on koostatud selliselt, et kursusega on võimalik, vabade kohtade olemasolul, ka jooksvalt liituda. Juba õpitud teemasid korratakse järjepidevalt!

Matemaatika riigieksamiks ja ülikooli astumiseks ettevalmistavad intensiivsed kursused. Alustab kaks eraldi kursust LAI MATEMAATIKA ja KITSAS MATEMAATIKA.

Kursused on mõeldud abiturientidele ja gümnaasiumi varem lõpetanutele, kes plaanivad kevadel sooritada gümnaasiumi riigieksamit või astuda ülikooli.

Kursused on intensiivsed ja toimuvad väikeses grupis (maksimaalselt 12 inimest), mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile.

Kursustel läbitavad teemad:

  • Reaalarvud ja avaldised;
  • võrrandid, võrrandisüsteemid. Võrratused;
  • funktsioonid ja nende graafikud;
  • arvjada. Aritmeetiline ja geomeetriline jada;
  • logaritm- ja eksponentvõrrandid ning funktsioonid;
  • trigonomeetrilised funktsioonid ja võrrandid;
  • funktsiooni uurimine ja tuletis;
  • integraal;
  • geomeetria tasandil ja ruumis. Vektor ruumis;
  • Tõenäosusteooria.

Kursused toimuvad väikeses grupis (kuni 12 inimest). Kursuseid viib läbi kõrgharitud, tunnustatud ja suurte kogemustega matemaatika õpetaja Jaan Urgas. Kursused alustavad jaanuaris, tunnid toimuvad üks kord nädalas laupäeviti, korraga 90 minutit ja kestavad kuni maikuu lõpuni (riigieksamini- 20.mai). Koolivaheaegade nädalavahetustel ning riiklikel pühadel tunde ei toimu! Kursusel osalemise tasu 65€ kuus. Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel (Küti tee 4).

Toimumise ajad:

KITSAS MATEMAATIKA laupäeviti 11.00- 12.30

LAI MATEMAATIKA– laupäeviti 13.00- 14.30

2021/2022. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
  1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
  2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
  3) III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
  4) IV vaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

REGISTREERI SIIN: