Suure huvi tõttu lõime matemaatika kursuse lisagrupi! Registreerimine on avatud!

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklasside õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks. 

Kursusel läbitavad põhiteemad on kokku pandud viimase viie aasta 9.klasside eksamite põhjal:

  • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
  • Võrrandite lahendamine;
  • Võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
  • Geomeetria ( tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
  • Protsentülesanded;
  • Diagrammid, tabelid;
  • Funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Matemaatika kursus hakkab toimuma alates veebruarist (kohe kui grupp on komplekteeritud), kolmapäeviti kell 18.15-19.45 (koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu). Kursus on intensiivne ja toimub väikeses grupis. Kursust viib läbi kõrgharidusega matemaatika õpetaja Kärt Päll. Kärt on lõpetanud Tartu Ülikooli Matemaatika eriala bakalaureuseõppe ja Tartu Ülikooli Finants- ja Kindlustusmatemaatika eriala magistriõppe. Kursuse tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4.

Kursusel osalemise tasu 50€ kuus.

Registreeri siin: