NB! KURSUS TOIMUB VENE KEELES (Курс математики ведется на русском языке)!

REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklassi õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks. 

Курс математики помогает повторно сдать выпускной экзамен в начальной школе и подготовиться к вступительным экзаменам в среднюю школу.

Kursusel läbitavad teemad on kokku pandud viimase viie aasta 9.klasside eksamite põhjal:

Põhiteemad ( teemad, mis esinesid sagedasti):

 • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
 • Võrrandite lahendamine;
 • Võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
 • Geomeetria ( tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
 • Protsentülesanded;
 • Diagrammid, tabelid;
 • Funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Lisateemad (teemad, mis esinesid ühe korra):

 • Tegurdamine;
 • Pöördarvud;
 • Absoluutväärtus;
 • Tõenäosus;
 • Mõõtkava.

Matemaatika kursuse tunnid algavad oktoobrikuust ja toimuvad reedeti kell 16.00-17.30.

Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimujuba arvestatud kuutasu sisse. Kursus toimub väikeses grupis- maksimaalselt 12 õpilast, mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile. Kursust viib läbi kõrgharidusega ja kogemustega matemaatikaõpetaja Tatjana Mihhailova. Курс математики ведется на русском языке! Kursus toimub vene keeles!

Kursusel osalemise tasu 55€ kuus. Плата за участие в курсе составляет 55 евро в месяц.

Tunnid toimuvad Narva Keskraamatukogus (в Нарвской центральной библиотеке)

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel (50% kuutasust). Регистрация на курс осуществляется по предоплате (50% от абонплаты).

REGISTREERI SIIN (ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ЗДЕСЬ):